vad händer när man kört rattfull i EPA?

2020-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
En kompis har blivit påkommen att köra rattfull. Vad blir konsekvenserna av att köra en EPA med 0,7 promille i blodet?Får man indraget körkort?Hindrar det att man får ta riktigt körkort när man är 18?Prick i registret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff för rattfylleri och prick i registret

Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Straffvärdet för rattfylleri med 0,7 promille i blodet ligger runt 100 dagsböter för en vuxen person. Är man dessutom yngre får man så kallad ungdomsrabatt på detta. 100 dagsböter som vuxen motsvarar cirka 40 dagsböter för en 15 åring, 50 dagsböter för en 16 åring, 60 dagsböter för en 17 åring och 70 dagsböter för en 18 åring.

Dagsböter beräknas utifrån två parametrar, den ena utifrån brottets straffvärde, det jag ovan beskrivit, och kan hamna någonstans mellan 30-150 st, och den andra parametern bedöms utifrån personens ekonomiska förhållanden, och kan hamna mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Är man ung har man oftast inga pengar, och då lär denna del bli det lägsta möjliga. Det innebär att man är 16 år motsvarar straffvärdet cirka 50 dagsböter, och tjänar man ingenting eller väldigt lite multipliceras detta med det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Det innebär att den totala summan för en 16 åring utan inkomst skulle bli 2500 kr.

Det finns även ett litet utrymme att få ungdomstjänst för detta brott, om man är mellan 15-17 år. Ungdomstjänst ska väljas istället för böter, så länge det inte anses för ingripande i förhållande till straffvärdet på brottet, vilket det ofta anses vara i dessa typer av brott (32 kap. 2§ brottsbalken).

Detta kommer registreras som en "prick i registret", alltså ett avsnitt i belastningsregistret. Det gör alla brott. Just detta brott kommer stanna i fem år i registret från domen, och sedan försvinner det (17§ 9p. lag om belastningsregister).

Körkortet nu och i framtiden

Det nuvarande körkortet kommer sannolikt bli indraget och spärrtiden blir som lägst ett år vid rattfylleri, men man kan istället för spärrtiden ansökan om att få alkolås. Detta kan man begära när Transportstyrelsen skickar hem ett föreläggande till en som man kan besvara. Transportstyrelsen kan även besluta om en varning istället för att återkalla körkortet, om det finns särskilda skäl för att det är tillräckligt ingripande (5 kap. 9§ körkortslagen). Dessa skäl kan ha att göra med tillfället då du begick gärningen och dina personliga förhållanden. Då tittar man på hur allvarligt brottet var, vilken trafikfara som uppstått och liknande, samt om du tidigare gjort dig skyldig till trafikbrott och hur länge du haft körkortet. Ju kortare tid du haft körkortet och ju fler brott man begått, ju mindre är sannolikheten att de kommer ge dig en varning (prop. 1997/98:124 s. 40-41). Rattfylleri anses oftast vara ett ganska allvarligt brott.

När de sen gäller möjligheten att ta körkort på bil i framtiden, kommer det sannolikt påverkas av denna händelse. Körkort får bara ges till den som anses lämplig för detta, och där vägs in personliga förhållanden, tidigare trafikbrottslighet och nykterhet (3 kap. 2§ körkortslagen). Då kan det vid ansökan om körkortstillstånd påföras en spärrtid mellan 1 månad och tre år (3 kap. 9§ körkortslagen).

Sammanfattningsvis

Straffet för rattfylleri enligt ovan blir med stor sannolikt dagsböter, och antalet beror på förarens ålder och inkomst enligt ovan. Detta innebär att man får ett avsnitt registrerat i belastningsregistret som kommer stanna där i 5 år, så länge man inte begår fler brott undertiden. Då kan registreringen stanna längre. Körkortet kommer sannolikt återkallas, även om det finns utrymme för att få en varning även om det är osannolikt i detta fall. Möjligheten att i framtiden ta körkort på bil kan också påverkas av detta.

Du kan läsa mer om återkallelse av körkort och vad det innebär på Transportstyrelsens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, du är välkommen tillbaka om du har fler frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (877)
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

Alla besvarade frågor (91389)