Vad händer när jag kört för fort inför fartkamera?

2021-03-14 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag körde för fort med 120 km/h på en väg där max hastigheten var 80 km/h. Vägen ligger mitt i skogen och finns ingen trafik där. Inga människor bor i området. Inga andra trafikanter heller. Det var mycket fint väder denna morgon solig och klart. Jag var fotat av fortkamera och nu avvaktar jag brev från Polisen. Jag erkänner att jag körde för fort men jag var illa tvungen att göra detta då arbetar jag som läkare och det var nödsituation då var jag akutläkare på arbetat och tog hand om akuta patienter i nöd med varierande sjukdomsbild.Jag var illa tvungen att öka hastigheten för att komma fram så fort som möjligt.Verksamhetschefen på kliniken har utfärdad intyg där man intyget att: "Jag var akutläkare på förmiddagen påkliniken och var ansvarig för omhändertagandet av akut sjuka patienter i nöd".Jag förekommer inte i belastningsregistret och aldrig har fått böter för fortkörning.Jag har följande frågor:1.har inte fått något brev från polisen är men troligtvis det kommer. Hur ska jag reagera? (Jag anser att jag körde för fort men kan jag åberopa nöd situation?)2.ska jag betala böterna eller ska jag bestrida dem och svara brevledes till polisen?3.blir det rättegång eller åklagare kan bestämma själv baserad på min berättelse och verksamhetschefen intyg?4.kommer min körkort att bli återkallad från Transportstyrelsen?5.om jag blir fälld av Tingsrätten kan peningsböterna omvändlas till dagsbötter? 6.kommer eventuellt fällande dom skrivas i belastningsregistret?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du ställt flera frågor avseende din fortkörning kommer jag att besvara dessa var för sig under separata rubriker nedan.

"Har inte fått något brev från polisen är men troligtvis det kommer. Hur ska jag reagera? (Jag anser att jag körde för fort men kan jag åberopa nöd situation?) Ska jag betala böterna eller ska jag bestrida dem och svara brevledes till polisen?"

Om du får ett brev och det utfärdas penningböter kommer du att informeras om hur du godtar dem och hur du bestrider det. Böterna godtas genom att du betalar in beloppet inom föreskriven tid. För att bestrida och hävda nöd måste du följa instruktionerna i det brev som skickas till dig. Genom att du betalat böterna har du i princip "erkänt" brottet och kan inte i efterhand hävda nöd.

"Blir det rättegång eller åklagare kan bestämma själv baserad på min berättelse och verksamhetschefen intyg?"

Vägrar du att betala böterna och bestrider lämnas ärendet över till åklagaren. Åklagaren kan välja om det ska väckas åtal. Däremot är åklagaren skyldig att väcka åtal om det vid en objektiv bedömning finns tillräcklig bevisning för en fällande dom. Det kan hända att din invändning om nöd inte godtas av åklagaren utan blir tvunget att prövas av domstol. I sådana fall blir det upp till domstol att pröva om nödbestämmelsen var tillämplig.

"Kommer min körkort att bli återkallad från Transportstyrelsen?"

Återkallelse av körkort ska ske bland annat om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Enligt praxis ses överträdelsen inte som ringa om hastigheten överskridits med mer än 30 km/h på en sträcka där hastigheten är minst 50 km/h. Så blir aktuellt i ditt fall varför det är tänkbart att ditt körkort återkallas om du fälls för hastighetsöverträdelsen.

"Om jag blir fälld av Tingsrätten kan peningsböterna omvändlas till dagsböter?"

Straffet för hastighetsöverträdelse är i normalfallet penningböter. Vid överträdelse med mer än 36 km/h är böterna 4 000 kronor. Det är således inte aktuellt med dagsböter för en hastighetsöverträdelse. Om det är fråga om en allvarligare hastighetsöverträdelse i en trafikfarlig miljö kan du däremot dömas för vårdslöshet i trafik och då är straffet dagsböter. Som du beskrivit situationen finns det däremot inget som talar för att vårdslöshet i trafik skulle vara för handen, varför det rimligtvis stannar vid penningböter.

"Kommer eventuellt fällande dom skrivas i belastningsregistret?"

Penningböter för en hastighetsöverträdelse är en påföljd för ett brott som har begåtts. Då böterna är en påföljd registreras det i belastningsregistret (3 § p1 lagen om belastningsregister). I ditt fall innebär det att om du godtar böterna och betalar dem, alternativt inte godtar böterna men döms i domstol, kommer det att registreras i belastningsregistret.

Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?