Vad händer när en gäldenär vägrar återbetala en skuld?

Jag lånade ut pengar till en kompis som påstod att hans konto var hackat, jag tyckte synd om honom så hjälpte honom med att betala skulderna. Vi skrev ett skuldebrev och i skuldebrevet står det hur mkt han är skyldig hur mkt han ska betala varje månad i 10 månader senast den 27e och att om detta inte sker kommer rättsliga åtgärder att tas. Han sket i att betala från första början så jag lämnade in ett föreläggande till kronofogden. Han har nu krävt återvinning av ärendet med påståendet att jag ljuger. Hur ser chanserna ut för mig att vinna detta mål.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det att ni upprättat ett skuldebrev med summa samt förfallodag för betalningen varje månad.

Allmänt

Regler om skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).

Ett skuldebrev utgör generellt sett ensidiga, fristående, skriftliga utfästelser där det konstateras att personen i fråga ska erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av en skuld. Personen som utfärdat skuldebrevet är skyldig att betala tillbaka lånet (1 § SkbrL).

Om skuldebrevets förfallotid passerat är gäldenären (den som har en skuld till någon annan) skyldig att betala skuldebrevets summa när borgenären (den som har lånat ut pengar till gäldenären) kräver det. Det finns annars en risk att det även tillkommer dröjsmålsränta på det belopp som ska återbetalas (5 § SkbrL).

I ditt fall har du redan gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden som din kompis krävt återvinning av. Skuldebrevet ni upprättat likställs med ett erkännande av en skuld. Om din kompis påstår att du ljuger är det han/hon som har bevisbördan för detta påstående. Eftersom skuldebrevet i sig fungerar som ett bevis blir det med stor sannolikhet svårt för din kompis att bevisa att du ljuger. Din kompis måste kunna bevisa att betalning skett vilket blir svårt då betalning inte skett enligt överenskommelse. Kan han/hon inte bevisa detta bedömer jag dina chanser att få återbetalning som mycket goda med utgångspunkt i att du talar sanning.

Jag känner dock inte till alla omständigheter i fallet och kan därför inte uttala mig med säkerhet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo