Vad händer när en 15-åring som inte kan betala utdömt skadestånd?

Hej!

Om man som 15 åring blir dömd till att betala skadestånd men inte har råd att betala hamnar ungdomen i kronofogdens register förmodar jag. Blir det en betalningsanmärkning och kommer den då följa honom ända tills han betalar den???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar

Föräldrar brukar ofta betala sitt barns skulder för att barnet ska slippa bli skuldsatt, men de har ingen skyldighet att göra det. Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen kan en förälder hållas ansvarig för de skador som barnet orsakar genom brott, alldeles oberoende av om föräldern i fråga har varit oaktsam eller inte. Man blir alltså skyldig att betala oavsett. Detta gäller dock inte till ett obegränsat belopp, utan endast upp till en femtedel av prisbasbeloppet det år då skadan inträffade. Observera att inte alla skadelidande begär ersättning från föräldern enligt denna regel, och den aktualiseras därför inte alltid.

Skulden följer med den skadeståndskyldige tills att denne betalar eller att skulden preskriberas. Preskriptionstiden är tio år för skulder till privatpersoner och de kan förlängas vid preskriptionsavbrott, t.ex. att en betalningspåminnelse skickas ut.

Efter domslut

Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet (borgenären) om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om de vill det fyller de i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.

Om den skadeståndskyldige inte betalar börjar kronofogden med att undersöka om denne har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa den skadeståndskyldige att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Om den skadeståndskyldige har tillgångar kan det bli aktuellt att kronofogden utmäter dem.

Om den skadeståndskyldige inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan den som ska ha betalt vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Han eller hon har också möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om detta händer blir den skadeståndskyldige istället skyldig dem pengar. Man slipper alltså inte betala skadeståndet.

Betalningsanmärkning

Kreditupplysningsföretagen är de som utfärdar betalningsanmärkningar, inte kronofogden. Företaget har vanligtvis kvar uppgifter på en privatperson i tre år efter den dag anmärkningen registrerades.

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo