Vad händer med vårt döde syskons arvsandel?

2021-08-14 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min bror har fått var sin gåva i form av pengar från vår far. Vår andra bror ville eller kunde inte ta emot sin gåva pga sjukdom och är nu död. Vad händer med dom pengarna som han egentligen skulle ha fått? Min far vill inte ge pengarna till min döde brors tre barn. Så dom finns kvar på min fars konto. Hur kommer den framtida arvsfördelningen efter vår far att se ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med er döde brors arv. Av relevans är också att du och din andra bror har fått varsin gåva. Detta räknas nämligen ofta som förskott på arv.

Förskott på arv

I regel anses gåvor som ges till en bröstarvinge medan arvlåtaren lever vara ett förskott på arvet (6 kap 1 § ärvdabalken - ÄB). De pengar som du och din bror mottagit av er far kommer alltså sannolikt avräknas från era respektive arvslotter vid en kommande arvsfördelning. Reglerna om förskott på arv kommer ur tanken på att alla arvlåtarens barn ska behandlas lika.

Vid ett arvskifte kommer värdet av era gåvor läggas till i kvarlåtenskapen före det totala värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Din och din brors andelar minskas sen med vad ni mottagit i förskott på arv.

Det finns ett undantag. Man gör ingen avräkning av förskottet om det tydligt framgår av omständigheterna att arvlåtaren inte avsett att gåvan ska utgöra ett förskott på arv. Det kan framkomma av till exempel ett gåvobrev eller i ett testamente.

Hur blir fördelningen?

Om er far inte tydligt markerat att de pengar du och din bror fått i gåva inte ska betraktas som förskott på arv kommer värdet på gåvorna räknas av från era arvslotter. Det innebär att du och din bror kommer erhålla mindre i arv jämfört med er numera avlidne bror eftersom han inte mottog några pengar. Tanken bakom reglerna är att ni alla syskon ska få ta del av en lika stor del av er fars arv.

Om er far däremot meddelat att det varit hans avsikt att gåvorna ni fått under hans liv inte ska betraktas som förskott på arv ska avräkning inte ske. Då fördelas arvet som om ingen gåva givits och du och dina två syskon får dela lika på arvet efter er far. Förutsatt att inget annat står i hans testamente.

Din avlidne brors pengar

Eftersom er bror är avliden kommer hans del av arvet från er far tillfalla hans barn. Om det är flera barn delar de lika på sin pappas del (2 kap 1 § ÄB). Detta förutsatt att er far inte skrivit något annat i sitt testamente. Oavsett har er avlidne brors barn alltid rätt till den så kallade laglotten. Detta eftersom de enligt den legala arvsordningen trätt i sin fars ställe avseende rätten till arv som bröstarvingar.

Sammanfattningsvis

Vad jag ovan sagt innebär alltså att du har rätt till en tredjedel av arvet, din levande bror till en tredjedel av arvet och er avlidne brors barn får dela på den sista tredjedelen. De pengar du och din bror mottagit tidigare kommer avräknas från era delar om det inte gjorts uppenbart att dessa inte ska utgöra förskott på arv. Om din far skrivit ett testamente kan förutsättningarna förändras men dina syskonbarn kommer oavsett ha rätt att dela på sin avlidne fars laglott.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss på Lawline igen.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1674)
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?
2021-09-30 Hur fördelas arvet när en av bröstarvingarna har avlidit?

Alla besvarade frågor (96428)