Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?

2020-02-16 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!Ett sambopar som säljer sin bostad med vinst, 1134000, köper en fastighet samma år och därefter separerar. Den ena parten tar över lån och hela beloppet på uppskjuten reavinst. Frågan: om detta sker inom samma kalenderår, måste då den avflyttande parten skatta sin andel reavinsten i skatt kommande beskattningsår? Är det skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår? Kan hela uppskjutna reavinsten följa den nya fastigheten då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga, och de förutsättningar som används för svaret, är att ett sambopar sålt sin bostad med en vinst som tagits med in i en ersättningsbostad genom reglerna om uppskov. Därefter separerar paret och ena sambon övertar lånet och beloppet på uppskjuten reavinst.

Din undran är om den avflyttande parten ska beskatta sin andel i reavinsten kommande beskattningsår samt om det är någon skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår och om hela den uppskjutna reavinsten följer den nya fastigheten då.

Bestämmelser om när uppskovsbelopp ska återföras till beskattning finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen. Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs vid tillämpningen av bestämmelsen när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Däremot finns det undantag bland annat när övergång av bostaden sker genom bodelning med anledning av upphörande av samboförhållande. Det stadgade innebär att när en bostad övergår genom bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphör återförs uppskovsbeloppet inte till beskattning utan överförs till den nya ägaren (den sambo som behåller bostaden). Den make som bodelas ut blir således fri från sitt uppskov. Med anledning därav brukar man i bodelningen ta hänsyn till den skatt den övertagande sambon kommer att bli tvungen att betala den dag bostaden avyttras, genom att den avflyttande sambon ekonomiskt kompenserar.

Som svar på din fråga innebär det att då det rör sig om en bodelning i samband med att ett samboförhållande upphör ska inte den avflyttande sambon återföra uppskovsbeloppet till beskattning. En övergång genom bodelning på grund av att samboförhållande upphör räknas inte som en avyttring skatterättsligt. Uppskovsbeloppet kommer istället att överföras på den sambo som tar över bostaden genom bodelningen. Den övertagande sambon kommer att få skatta den dag bostaden avyttras. Då den övertagande sambon kommer att bli skyldig att återföra uppskovsbeloppet till beskattning den dag bostaden avyttras, brukar man ta hänsyn till detta i bodelningen genom att avflyttande sambo kompenserar ekonomiskt.

Om något är oklart eller ni behöver hjälp med er bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?