Vad händer med skulden när borgenären avlider?

2021-03-04 i Skuld
FRÅGA
Hej! Om jag har en privat skuld (skuldebrevet finns) och den personen jag lånade pengarna av dör. Vad händer då med min skuld? Ska jag fortsätta betala till någon av personens familjemedlemmar? Hur ser det rent juridiskt ut? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).

Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna.

Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från dig.

Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela dig att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL).

Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas, du är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).

Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL).

Sammanfattningsvis kommer din skuld bestå, men tas över av någon av långivarens arvtagare, vilket sannolikt kommer vara någon av hens familjemedlemmar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?