Vad händer med sambons husbil vid dödsfall?

2017-09-09 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo har köpt en husbil, han står som ägare. Vi delar på kostnaden.Han har två särkullebarn och vi har inga gemensamma barn.Vad gäller vid ev. dödsfall?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Svar på din fråga

I första hand är det bröstarvingar som ärver all egendom efter den döde. Vid din sambos eventuella död är det hans eller hennes särkullbarn som ärver hela husbilen. Vid separation och dödsfall ingår enbart sambornas gemensamma bostad och bohag i en bodelning. Husbil utgör varken bostad eller bohag. Husbilen tillhör alltså enbart den sambo som står som ägare. För att förhindra att särkullbarnen ärver husbilen, måste du som efterlevande sambo antingen

1) bevisa att du har haft s.k. dold samäganderätt till husbilen eller,

2) låta din sambo upprätta ett testamente där du förordnas husbilen vid hans död.

Hela husbilen går till särkullbarnen om du inte kan bevisa att dold samäganderätt föreligger eller om inget testamente till din fördel upprättas. Om du kan bevisa dold samäganderätt, får du motsvarande ägandeandel vid din sambos död (troligtvis 1/2). Om ett testamente upprättas, får du motsvarande ägarandel som har förordnats.

Lawlines hjälper er gärna att upprätta ett testamente eller att närmare utreda om du har dold samäganderätt till husbilen.

Närmare om innebörden av dold samäganderätt

Trots att enbart din sambo står sambon står som ägare, kan du argumentera för att s.k. dold samäganderätt föreligger. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att

- husbilen har införskaffats för sambornas gemensamma bruk,

- den dolda ägaren ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och,

- samborna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt.

Samtliga förutsättningar ska ha varit uppfyllda vid tiden för köpet. Senare inträffade händelser kan emellertid styrka omständigheter som har rått vid köpet. Detta framgår inte av lag, utan av Högsta domstolens avgöranden NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.

Den första förutsättningen medför att köpet måste ägt rum under samboförhållandet. Köp innan den tidpunkt rubbar möjligheten till dold samäganderätt. Jag utgår från att husbilen används för båda sambornas gemensamma bruk.

Den andra förutsättningen innebär att köpet faktiskt till viss del ska ha finansierats av den som påstår sig ha dold samäganderätt till egendomen. Det räcker inte att denne har underlättar köpet på något annat sätt eller att bidrag har lämnats indirekt. Normalt sett ska det ha finansierats senast vid köptillfället. Förutsättningen är uppfylld om du har varit med och betalat för husbilen. Att ni delar på driftkostnader och övriga kostnader efter köpet räcker inte.

Den tredje förutsättningen ställer krav på en gemensam partsvilja. Sambor ska gemensamt och i samförstånd med varandra ha köpt egendomen med förståelse att båda ska ha samäganderätt till den. Det räcker med att den gemensamma partsviljan finns i sambornas huvuden. Det krävs alltså inget skriftligt avtal eller liknande, utan en tyst överenskommelse räcker. Denna kan vara svårare att bevisa om inga skriftliga dokument har upprättats.

Den som påstår sig ha dold samäganderätt, har bevisbördan för att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Dold samäganderätt är därför inget som presumeras föreligga (NJA 1992 s. 163).

Vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97623)