Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?

2021-06-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min man skall ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på grund av arbete. Vi är gifta, båda är medborgare i Iran. Om han får beviljat uppehållstillstånd i Sverige kommer jag att ansöka på grund av anknytning till honom. Vi har ett gemensamt barn, 14 år. Barnet har bott i Sverige 5 år.Min fråga är vad som händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Får jag behålla mitt uppehållstillstånd då eller är det knutet till hans arbetstillstånd? Min andra fråga är vad som händer med vårt gemensamma barn om vi skiljer oss, kommer barnet fortfarande få stanna i Sverige på grund av anknytning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Jag kommer disponera mitt svar utifrån dina två frågor där jag först svarar på vad som händer med ditt uppehållstillstånd vid en skilsmässa och sedan vad som händer med ert gemensamma barn vid en skilsmässa.

För att svara på dina frågor kommer jag använda mig av utlänningslagen (förkortas UtlL).

Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss?

Om du får uppehållstillstånd på grund av anknytning till din man så är ditt uppehållstillstånd som utgångspunkt beroende av just anknytningen. Anknytningen i fallet är ju äktenskapet, och vid en skilsmässa upplöses därför anknytningen. Utgångspunkten är alltså att ditt uppehållstillstånd inte behålls vid en skilsmässa utan är direkt knutet till din mans uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL).

Det finns ett undantag från denna utgångspunkt. Undantaget gäller det särskilda fallet då äktenskapet eller förhållandet upphört på grund av att du eller ditt barn har behandlats illa av din partner. Här krävs att du eller ditt barn har blivit utsatt för allvarlig kränkning eller annat våld. Det måste framstå som sannolikt att kränkningarna har ägt rum. Vidare krävs även att förhållandet inledningsvis var seriöst och inte alldeles för kort.

Svaret på denna frågan är alltså att ditt uppehållstillstånd på grund av anknytning till din man som utgångspunkt inte kommer förlängas om ni skiljer er – då upphör anknytningen och därmed grunden för uppehållstillståndet.

Vad händer med vårt gemensamma barn om vi skiljer oss, kommer barnet fortfarande få stanna i Sverige?

Om ert gemensamma barn är i Sverige med uppehållstillstånd på grund av anknytning till din man så kommer inte ert gemensamma barns uppehållstillstånd att påverkas av skilsmässan. Barnets anknytning till den ena eller andra föräldern är inte beroende av ett pågående äktenskap eller förhållande mellan föräldrarna.

Övriga råd/handlingsplan

Som ovan nämnt fortlöper inte ditt uppehållstillstånd på grund av anknytning till din man om ni skiljer er. Däremot finns det andra möjligheter till uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige som kan vara bra att veta om.

Du kan få förlängt uppehållstillstånd trots en skilsmässa om du har en annan anknytning till Sverige. Denna andra anknytning kan vara en ny partner, till ditt barn förutsatt att barnet har rätt att bo i Sverige, eller till arbetsmarknaden förutsatt att du har arbetat, eller till sist om du på annat sätt har anpassat dig till Sverige.

Utifrån den beskrivning du lämnat av din situation är min tanke att du möjligen vid en skilsmässa kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning i förhållande till ditt barn. Då gäller som ovan nämnt att barnet har rätt att bo i Sverige.

Jag saknar tillräcklig information från ditt fall för att göra en mer utförlig bedömning än så. Mitt råd är antingen att du hör av dig till oss på vår juristbyrå, eller att du hör av dig till Migrationsverket.

Behöver du ytterligare hjälp är mitt främsta råd att du hör av dig till oss på vår juristbyrå. Du kan påbörja kontakten via följande länk: https://lawline.se/boka. Du är givetvis även varmt välkommen att skicka in ytterligare en fråga till oss. Är det något du undrar över avseende mitt svar kan du kontakta mig på följande adress: karin.pihl@lawline.se.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1253)
2021-12-06 Förlängt uppehållstillstånd
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

Alla besvarade frågor (97717)