Vad händer med min hyresrätt om fastigheten får en ny ägare?

2021-08-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har blivit uppsagd från min hyresrätt då min hyresvärd sålt fastigheten, jag har ett tills vidare kontrakt och hon hyr inte ut privat hon har ett AB, jag har aldrig misskött mig och har bott här i åtta år. Vilka rättigheter har jag gentemot den nya ägaren? Han tar över den 1:a okt och då ska jag vara ute enl den gamla ägaren. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hyresgäst finns det flertalet skydd som omfamnar dig, dessa regleras i Jordabalken (JB). Under förutsättning att det finns ett skriftligt hyresavtal och hyresgästen hunnit flytta in i bostaden så ett ägarbyte inga konsekvenser alls, vilket framgår av 7 kap. 13 § JB. Saknas ett skriftligt hyresavtal är den första ägaren skyldig att informera den nya ägaren om att det finns hyresgäster enligt 7 kap. 11 § JB. Hyresavtalet gäller då även gentemot den nya ägaren.

När ett hyresförhållande varat under längre tid än tre månader måste en uppsägning från hyresvärdens sida ske skriftligen enligt 12 kap. 8 § JB. En uppsägning är däremot inte alls detsamma som att man faktiskt måste lämna bostaden. I Sverige har hyresgäster ett starkt s.k. "besittningsskydd", vilket innebär att hyresgästen som utgångspunkt har rätt att bo kvar trots uppsägningen. För att en hyresvärd ska vara framgångsrik med sin uppsägning måste någon av omständigheterna i 12 kap. 46 § JB vara uppfyllda. Det kan t.ex. handla om att hyresgästen inte sköter sig eller att det aktuella huset ska rivas. Att hyresvärden bara vill bli av med hyresgästen är dock inte en giltig anledning.

Om hyresgästen blivit uppsagd men fortfarande vill bo kvar måste hyresvärden anmäla tvisten till hyresnämnden senast en månad efter att uppsägningstiden löpt ut enligt 12 kap. 49 § JB. Under tiden som tvisten pågår i hyresnämnden har hyresgästen rätt att bo kvar på samma hyresvillkor som tidigare vilket framgår av 12 kap. 50 § JB. Om hyresvärden förlorar i hyresnämnden fortsätter hyresavtalet att löpa på i oförändrad form enligt 12 kap. 51 § JB. Enligt samma bestämmelse får hyresvillkoren bara ändras om hyresvärden ber hyresnämnden att även behandla den frågan. Hyresvärden har naturligtvis bevisbördan för att det föreligger en omständighet som berättigar till uppsägning av hyresgästen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2085)
2021-10-26 Får jag inneha flera hyresrätter samtidigt?
2021-10-26 Överlåta lokalhyreskontrakt med verksamhet
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne

Alla besvarade frågor (96550)