Vad händer med körtkortet vid påträffad drograttfylleri samt ringa narkotikabrott?

2021-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA
Om en person blir stoppad och både pissprov och blodprov visar positivt, vad händer med körkortet? Personen har inte erkänt till något, men polisen säger att ett nekande och positivt blodprov kan leda till rättegång. Personen är tidigare ostraffad och har inget i registret, misstanken är drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Vad finns det för fördelar/nackdelar med att erkänna brottet innan blodprovet kommit tillbaka? Finns det någon chans att personen får behålla körkortet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Drograttfylleri regleras i 4 § 2 st. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och föreskriver böter som minimistraff och fängelse i 6 månader som maximistraff. Samma straffbud gäller även ringa narkotikabrott som regleras i 2 § Narkotikastrafflag (1968:64).

Vad händer med körkortet vid påträffad drograttfylleri och ringa narkotikabrott?

Vid påträffad drograttfylleri och ringa narkotikabrott kan indragning av körkortet bli aktuellt enligt 5 kap. 3 § punkt 1.b Körkortslag (1998:488). Vid sådana fall gör transportstyrelsen enligt 5 kap. 2 § Körkortsförordning (1998:980) en objektiv prövning av förarens lämplighet, där en helhetsbedömning av individen i fråga utförs med hjälp av yttranden från Socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Det blir alltså en bedömning i det enskilda fallet om föraren anses lämplig nog att behålla sitt körkort.

Vad finns det för för- och nackdelar med att erkänna brott?

Om personen i fråga redan har fått sitt urin och blov skickat för prover finns det inte några direkta fördelar med att erkänna brottet ur ett påföljdsperspektiv. Vid sådana fall kan det vara bättre att avvakta och vänta på resultaten för att se om narkotikahalten i proverna motsvarar den mängden som är föreskriven för att brott ska aktualiseras. Ur en ekonomisk synvinkel kan det dock vara klokt för personen att erkänna om denne vill slippa undan de eventuella rättegångskostnaderna som följer av att ett rättegång initieras av åklagaren.

Sammanfattning:

Vid drograttfylleri och ringa narkotikabrott finns det en tämligen stor chans att föraren blir av med körkortet då detta inverkar negativt på dennes lämplighet som förare vid en obejktiv helhetsbedömning, men detta är inte nödvändigtvis fallet om andra faktorer talar för att föraren inte bör få sitt körkort indraget. Vad gäller för- och nackdelar med att erkänna till brottet, kan det konstateras att ett erkännande inte ger några påföljdslättnader för individen, men det kan vara klokt för denne att erkänna för att slippa eventuella rättegångskostnader.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1226)
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?
2021-10-01 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-09-30 Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

Alla besvarade frågor (96379)