Vad händer med hyreskontraktet när man separerar som sambo?

2019-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Om jag och min partner som jag har kontraktet med har gjort slut .. kan jag stå kvar på kontraktet utan att ha finansiella skyldigheter?Eller hur funkar det överhuvudtaget när man går isär men har allt i lägenheten på bådas namn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du och din sambo stått tillsammans på ett hyreskontrakt och nu separerat och att du undrar vilka alternativ som finns gällande lägenheten. I denna fråga, om du och din partner inte avtalat om annat, är det sambolagen som är tillämplig.

Om båda står kvar på hyreskontraktet

Så länge du och din sambo står tillsammans på kontraktet ansvarar ni solidariskt för de åtaganden som kontraktet innehåller. Det innebär att ni båda bär ansvar för att betala hyran, men att hyresvärden kan komma att kräva hyran av din partner om du av någon anledning inte skulle ha möjlighet att betala den och vice versa.

Vem får bo kvar?

När sambor som skaffat bostad tillsammans separerar gäller som vid skilsmässa att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. Utöver gemensamma barn kan exempelvis ekonomin spela in när det bedöms vems behov som är störst, liksom om man kan få bostad via kontakter, släkt eller föräldrar. Är det svårt att avgöra vem som har störst behov kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten. Det kan tilläggas att hyresvärden ska godkänna den hyresgäst som ska bo kvar, det gäller främst att se till att denne kan betala hyran.

Vad händer med sakerna i lägenheten?

Om ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas så kallade samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Enligt 3 § sambolagen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom under förutsättningen att egendomen förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §. Enligt bestämmelsen är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet sambornas gemensamma bohag. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Enligt sambolagens förarbeten räknas till annat inre lösöre bland annat textilier, konst och prydnadsföremål, radio och TV apparater.

Sammanfattning

Så länge du och din sambo står tillsammans på hyreskontraktet är ni solidariskt betalningsansvariga för hyran. Om ni inte kommer överens om vem som ska få bo kvar är det den som bäst behöver bostaden som får den. Vill en utav er flytta ut kan ni prata med er hyresvärd och se till att denne godkänner den ensamma hyresgästen och att kontraktet skrivs om. Avseende er egendom har du rätt till hälften av det inre lösöret, det ni skaffat för gemensamt bruk som en utav er inte uteslutande använder. Om ni inte kommer överens här, kan en utav er ansöka om bodelning inom ett år från det att ni separerade, enligt 8 §.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1584)
2020-04-01 Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?
2020-03-31 Fråga om störningsnivåer i hyresrätter
2020-03-31 Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning?
2020-03-31 Störande grannar i hyresrätt

Alla besvarade frågor (78646)