Vad händer med huslånet vid en eventuell bodelning om jag tar över det sin helhet?

2019-01-15 i Bodelning
FRÅGA
Jo, min dotter ska köpa en lägenhet i Sthlm där priserna är skyhöga samt att amorteringskravet har kommit till, vilket gör att hon måste ha stöd. Det finns två varianter att hantera det . 1. Dela på lånet med min dotter 2. Ta ett utökat lån på min Villa som jag är äger med min sambo Nackdel: 1 Min låneskuld blir mitt villa lån + hennes lägenhet . För information har min sambo redan gjort alternativ 1 för min son räkning och har då "två låneskulder" Jag är inne på att välja 2, eftersom jag inte vill bli belastad med två låneskulder. Min ide är att jag tar ett utökat lån på vår villa som täcker så att min dotter kommer under de tuffa amorteringskraven, men att jag står på hela lånet. (Idag delar jag lånet med min sambo) Min fråga till er är att om jag skulle separera med min sambo som då äger halva huset men att jag står på hela lånet och vill köpa ut henne ur huset. Eftersom jag betalar alla kostnader för lånet och huset (försäkringar mm) och amorteringarna, hur mycket ska då hon lösa ut av det lån som jag betalar?. Inget, halva eller den delen som hon stod för innan vi utökade lånet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du kommer stå för hela lånet på huset, men att sambon fortfarande kommer äga huset tillsammans med dig.

Hur kommer lån med i bilden vid bodelning?
När ett samboförhållande upphör och en bodelning ska genomföras, kommer man att göra en andelsberäkning för att ta reda på hur mycket var och en av samborna ska få ut av bodelningen (12 § sambolagen). Den samboegendom som varje part äger kommer alltså slås ihop och sedan delas på två. Ni ska alltså dela på värdet av samboegendomen. Eventuella lån kommer med i bilden vid just andelsberäkningen; för att det ska finnas täckning för skulderna ska dessa dras av från den samboegendom som vardera sambo äger (13 § sambolagen). Därefter kommer själva lottläggningen att genomföras, dvs att bestämmer vem som ska få vad av samboegendomen (16 § sambolagen). Man räknar ihop hur mycket av värde var och en av samborna fått efter lottläggningen, och jämför summan med den andel som var och en av samborna ska få ut enligt andelsberäkningen. Har en sambo fått mer än vad denne är berättigad, ska hen betala överskottet till den andra sambon (17 § sambolagen).

Lånen kommer således in i bilden först vid andelsberäkningen. Vid en bodelning kommer de lån du har dras av från den samboegendom som ska bli föremål för bodelning och som du äger. Var och en av er kommer dock fortfarande ansvara för era egna skulder. Lånen kommer alltså påverka storleken på summan av samboegendomen som ni sedan ska dela på.

Om du tar över lånet kommer det alltså innebära att du får dra av hela skulden på värdet av den samboegendom du äger. Det sammanlagda värdet på samboegendomen mellan dig och din sambo som ni ska dela på kommer således att minska. Tar du över huset, innebär det också att du kommer få betala mindre för att "lösa ut" henne, eftersom hon bara har rätt till hälften av värdet av den sammanlagda samboegendomen.

Ibland kan en bodelning jämkas
Om lån tagits av den ena parten genom pantsättning av samboegendom, och pengarna använts för annat ändamål än att bekosta saker som kommer att ingå i bodelningen, kan detta innebära att bodelningen jämkas enligt 15 § sambolagen. Detta förutsätter att det framstår som oskäligt för den andre sambon och att denne sambo har mer samboegendom än den ena även innan lånet dragits av. Vad som kan hända är således att egendom som din sambo måste ha med i bodelningen minskas. Detta förutsätter som sagt att det för det första framstår som oskäligt att du ska få dra av den delen av din skuld. Med tanke på att du betalar ränta för det andra lånet, är det ganska osannolikt att det bedöms som oskäligt.

Sammanfattning
Lån fördelas inte mellan parter i bodelningar. Man kan inte bli tvungen att betala någon annans lån. Däremot dras lån av från andelsberäkningen, vilket innebär att värdet på den samboegendom man äger och som ska vara med i bodelningen minskar. Om man tar över ett gemensamt hus behöver man alltså bara betala den del av värdet av den egendom man tagit över som överstiger hälften av det sammanlagda värdet av bådas samboegendom. Din sambo kommer således inte lösa ut något lån, hon kommer bara få ut mindre än sin del av husets värde när du tar över huset.

Har du några följdfrågor ska du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82577)