Vad händer med huset som maken äger om det finns särkullbarn och någon av makarna går bort?

2017-03-09 i Arvsordning
FRÅGA
Gift, maken står ensam på lagfarten, finns skuld på huset, jag står också för lånet, inga gemensamma barn, finns särkullbarn. Vad händer om någon av oss går bort? Vad händer om maken går bort först. Ärver jag enl. giftorätt del i huset eller tillfaller huset makens barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon av er går bort upplöses ert äktenskap (1 kap 5 § ÄktB). Detta innebär att ni ska göra en bodelning där ni fördelar all er egendom mellan er (9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er (10 kap 1 § ÄktB & 11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller förordnande i testamente (7 kap 1 § ÄktB).

Om huset din make äger inte gjorts till enskild egendom är det alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. I bodelningen kommer ni att dela lika på allt giftorättsgods samt de skulder som inte är hänförliga till enskild egendom. Lånet på huset kommer alltså också att ingå. Detta innebär att du i princip får hälften av värdet på huset i bodelningen.

När man räknat ut hur mycket varje make ska få i bodelningen ska man fördela ”lotterna”. Varje make har i första hand rätt att få ut sin egen egendom. Om det är din make som står som ägare på huset har han alltså rätt till detta i första hand, förutsatt att du får tillräckligt mycket egendom på annat sätt. Detta kan vara ganska svårt då hus vanligtvis har ett högt värde, det krävs ju att din make kan ge dig egendom/pengar för samma värde som din hushalva är värd. Det mesta talar enligt mig för att du kommer få en del av huset helt enkelt.

Det finns en möjlighet för en make att överta deras gemensamma bostad, om man är den som bäst behöver den (11 kap 8 § ÄktB). Du skulle alltså på detta sätt kunna få hela huset på din lott. Detta kräver dock att du kan lösa ut honom och betala för hans andel. Det måste även i övrigt anses vara skäligt att du övertar bostaden vilket kanske exempelvis inte skulle vara fallet om det är hans släkthus eller liknande. Är så inte fallet kan du alltså, troligtvis, köpa ut hans andel. Dock uppstår samma problematik som jag nämnde ovan, att det kan vara ganska svårt att köpa ut ett halvt hus.

Om din make går bort skulle du alltså kunna få del av huset genom att det ingår i bodelningen (då det utgör giftorättsgods) eller genom att du övertar det enligt 11 kap 8 § ÄktB, även om han idag är den som står på lagfarten. Om ingen av er har råd att lösa ut den andre kommer huset att delas lika mellan er, jag kommer nedan att gå igenom vad som händer med arvet och huset i sådana fall.

När en bodelning har gjorts och makarna har fått ut sin del kan arvsskiftet göras (23 kap 1 § 2 st ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB är det den avlidnes bröstarvingar, barn, som ärver i första hand. Finns det en efterlevande make är det dock denne som ärver först, med så kallad fri förfoganderätt (vilket innebär att man får göra i stort sett vad man vill med egendomen förutom att testamentera bort den). All kvarlåtenskap går i så fall till denne och barnen har rätt till ett efterarv då denne i sin tur gått bort.

Särkullbarn har dock alltid rätt att ta ut sin andel av arvet direkt då föräldern går bort. De kan även välja att avstå från att ta ut arvet förrän den efterlevande gått bort, det är upp till dem. Eftersom det i ert fall endast finns särkullbarn kommer de kunna begära ut hela förälderns kvarlåtenskap direkt, om inget testamente finns. Om det exempelvis är din make som går bort först kommer alltså allt det som han fick ut i bodelningen gå till hans särkullbarn (om de inte avstår från detta), detta inkluderar hälften av huset. Om de avstår från arvet får du behålla även din makes andel av huset, utöver din egen hälft. Din makes arv innehar du som tidigare nämnts med fri förfoganderätt och kommer att tillfalla särkullbarnen den dag du går bort.

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att huset kommer ingå i en bodelning mellan er, förutsatt att den inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller testamente. Det spelar här ingen roll att det är maken som står på lagfarten. I denna bodelning kommer ni troligtvis få hälften var av huset. Det finns en viss möjlighet för er båda att överta den helt, om ni kan köpa ut varandra. Om du exempelvis kan visa att du bäst behöver den kan hela huset alltså tillfalla dig, vilket inte är helt omöjligt om han gått bort. Om det blir så att ni får varsin halva av huset i bodelningen kommer du att äga din del fullt ut. Din makes halva kommer antingen att gå direkt till hans särkullbarn eller tillfalla dig, om de skulle välja att avstå. I så fall innehar du denna del med fri förfoganderätt. Detsamma gäller då omvänt om du istället skulle gå bort först, då är det dina barn som måste välja att avstå från arvet för att din make ska få arvsrätt.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar eller frågor får du gärna kommentera nedan.

Med vänliga hälsningar

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95746)