Vad händer med huset när maken avlider?

2015-09-09 i Arvsordning
FRÅGA
Min man gick bort för fem månader sen. Vi har två gemensamma barn och han har två barn sedan tidigare. 2005 gav min man sin hälft av huset till mig som enskild gåva. Vad händer vid ett arvsskifte?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om jag förstår dig rätt ägde du redan innan gåvan den andra hälften av huset. I varje fall antar jag att din make inte då han avled ägde någon del av huset.

Om huset till 100 % är ditt som enskild egendom kommer du inte att behöva ge bort någonting av det. Gåvan är för gammal för att det t.ex. skall kunna bli aktuellt med återbäring (detta hade bland annat kunnat bli aktuellt om han t.ex. gett bort huset på dödsbädden).

Det kan ju dock vara så att du inte äger den andra hälften av huset som enskild egendom. För detta krävs att du har fått eller ärvt det med villkoret att det skall vara enskild egendom eller att du och din make haft äktenskapsförord som pekat ut huset som enskild egendom (Se här). I så fall kunde den hälften av huset ingå i en bodelning, och beroende på egendomsfördelningen kunde du behöva lämna över en del av det till din makes dödsbo. Bestämmelserna om bodelning finns i 9-10 kapitlen Ärvdabalken.

Exempel:
A och B är gifta. A äger den gemensamma bostaden, vilket är ett hus som är värt 1 200 000 kr samt annan egendom till värdet 150 000. B äger egendom till värdet 200 000 kr. A har skulder på 200 000 kr och B har skulder på 100 000 kr. Halva huset är enskild egendom.
B avlider.
Vid bodelningen lägger man ihop A:s egendom minus skulderna med bortseende från halva huset (600 000 + 150 000 - 200 000 = 550 000 kr) med B:s egendom minus skulderna (200 000 - 100 000 = 100 000 kr). Det sammanlagda värdet blir 650 000 kr. Av detta skall varje make få 325 000 kr.
Eftersom A har mest egendom, skall A till B:s dödsbo lämna över egendom till värdet 225 000 kr (B har ju redan 100 000 kr av egendomen).
A kan välja vilken egendom som helst att ersätta B med. A kan alltså t.ex. lämna över en del av huset, pengar eller något annat.

Som synes vore detta inte särskilt fördelaktigt för make A. A skulle visserligen ärva den andel av B:s egendom som annars skulle gå vidare till gemensamma barn, men om B har barn från tidigare äktenskap kan dessa krävas ut sitt arv direkt vid B:s död. A hade dock kunnat välja att vardera sida vid bodelningen skall behålla sin egendom (se 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). I så fall blir det i praktiken ingen bodelning, och A måste inte lämna över någonting! Det går också att åberopa bestämmelsen "delvis", t.ex. på så sätt att bara 50 % av vardera makes egendom skall ingå i bodelningen. Kort sagt kan alltså en person i din situation få behålla hela huset!

Din makes egendom skall annars, som jag antydde tidigare, delas lika mellan hans barn (inklusive hans tidigare barn). Den del som skall gå till era gemensamma barn går dock istället till dig (se här). Makens tidigare barn kan välja om de vill kräva ut sitt arv nu eller vänta tills du avlider (se här). Om de väljer att avstå sitt arv till förmån för dig, ärver de istället en del av din kvarlåtenskap tidigare. Låt säga att "deras andel" vid din makes död var på 200 000 kr och att de avstod den till förmån för dig. Vi antar vidare att du efter arvet har egendom till ett värde av 1000 000 kr. I så fall skall de ärva 20 % av din kvarlåtenskap när du avlider. De övriga 80 % skulle då gå till dina barn.

Hör gärna av dig om det är något som är oklart eller om du undrar något mer!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1530)
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?

Alla besvarade frågor (86836)