FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld28/01/2015

Vad händer med gemensamt lån om exmaken inte betalar?

Hej!

Är nu skild, men under mitt äktenskap hade jag tillsammans med min dåvarande make ett lån där jag stod som medsökande. Detta lån skulle senare lösas med ett mer fördelaktigt lån. Efter skilsmässan framkom att min man hade ett spelmissbruk och att det ena lånet aldrig löstes. Efter 15 år litade jag på min man, vilket visade sig vara ett stort misstag, och väldigt dumt av mig att inte ha bättre koll naturligtvis. Efter skilsmässan har han skuldsatt sig så pass att han ej kan betala av på lånet (som senare visade sig vara två st) och låter alla sina skulder gå vidare till inkasso/kronofogden, vilket även drar med mig då jag ej själv har möjlighet att kunna betala av på dessa lån. Min fråga är, finns det någon möjlighet att kunna få lånen uppdelade 50/50? Om inte, skulle det finnas chans till det om man gick vidare med ärendet rättsligt? Känner mig lurad i alla fall på det ena lånet som skulle lösas. Eller får jag helt enkelt stå mitt kast?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Om man tar ett lån tillsammans och båda står på det, är man oftast "solidariskt ansvarig". Detta innebär, som i ditt fall, att den man är skyldig pengar kan välja vilken av gäldenärerna den vill för att kräva in pengar ända tills lånet är betalt. Exempelvis kan banken, om A och B har ett gemensamt lån på 100000 kr, kräva B på hela beloppet. Det är dock så att B i ett sådant fall får en "regressfordran" mot A på 50000 kr. I princip skall alltså till sist lånet ändå fördelas mellan båda som stod på lånet.

Slutsatsen är att du i princip, om du tvingas betala mer än din andel, har rätt att kräva tillbaka den överskjutande delen från din före detta man. I ett fall som detta kanske det tyvärr inte går, eftersom han tydligen har mycket skulder. Extra orättvist blir det naturligtvis när du inte ens har råd att betala av lånet, men tyvärr är alltså allt som återstår att kräva betalning av din ex-man för den del utöver 50000 kr du tvingas betala på lånet. Det är ju inte helt omöjligt att hans ekonomi någon gång förbättrar sig och du har möjlighet att få tillbaka pengarna. Tills vidare kan du också försöka prata med banken eller var lånen nu kommer ifrån, för om du ändå inte kommer att kunna betala av lånet själv kanske de kan tänka sig att göra en uppdelning.

Lycka till, och jag hoppas att situationen ordnar upp sig!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare