FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/03/2018

Vad händer med fonder och lån vid skilsmässa?

Hej!

Jag planerar att gifta mig snart med min sambo, men undrar lite saker först. Jag har sedan tidigare aktiefonder på mitt konto som min familj sparat till mig sedan jag var liten. Jag har inga skulder eller lån. Det jag undrar är om vi i framtiden skulle skiljas och inte skrivit äktenskapsförord, vad händer då med mina fonder? Och vad händer med lån min man haft sedan innan äktenskapet samt vad händer med lån han tagit under äktenskapet? Jag vill verkligen inte skriva äktenskapsförord, men känner att det kanske är oundvikligt för att slippa oroa sig hur det blir ekonomiskt om förhållandet skulle bryta.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring äktenskap, äktenskapsförord och skilsmässa finns i äktenskapsbalken. Som huvudregel gäller enligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken att varje make bestämmer över sin egendom och står för sina egna skulder. Det är alltså inte så, som många tror, att man efter vigseln automatiskt äger allt tillsammans. Skulle äktenskapet ta slut gäller dock att egendom som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord eller villkor i samband med arv eller gåva omfattas av så kallad giftorätt. Detta innebär att egendomens nettovärde ska delas lika vid en skilsmässa.

Det som händer vid en bodelning enligt 9-11 kap äktenskapsbalken är att värdet av vardera makes egendom (utom eventuell enskild egendom) först räknas samman. Viss egendom, t ex personliga saker till skäligt värde, får enligt 10 kap äktenskapsbalken undantas. Från värdet av en makes egendom drar man sedan av så mycket som behövs för att täcka den makens skulder. Det som blir kvar är den makens giftorättsnetto. Landar man efter skuldavräkningen på ett minusvärde anses nettot vara lika med noll. Antag att den ena maken efter skuldavräkning har egendom värd 60 000 kr och den andra har egendom värd 40 000 kr. Det samlade giftorättsnettot som ska delas lika är då 100 000 kr och makarna ska därmed gå ur äktenskapet med 50 000 kr var. Den som har mest ska i det läget ge egendom eller pengar för 10 000 kr till den andra.

I ert fall blir det så att värdet av dina fonder kommer att omfattas av giftorätt och ingå i bodelning om ni inte skriver ett äktenskapsförord. Det är dock inte så att du nödvändigtvis måste ge din man hälften av fonderna ifall ni skiljer er. Om det blir så att du är den som har störst giftorättsnetto vid en bodelning har du enligt 11 kap 7 § äktenskapsbalken rätt att välja vilken egendom du ska avstå, så länge den inte är uppenbart olämplig för den andre.

Skriver ni ett äktenskapsförord är det viktigt att tänka på att det bara kan omfatta egendom som finns när ni skriver förordet. Du kan göra alla dina nuvarande aktier till enskild egendom men äktenskapsförordet kommer inte gälla aktier som tillkommer senare. Skulle ni avtala om att all er egendom ska vara enskild omfattas dock även sådant som tillkommer efter att äktenskapsförordet skrivs.

Angående din mans lån kommer skulderna vid bodelning att räknas av mot det samlade värdets av hans egendom så som jag beskrivit ovan. Det är fortfarande han som ansvarar för lånen även efter skilsmässan men de kommer påverka hur mycket giftorättsnetto ni har att dela på. Om han tagit lånen före eller efter att ni ingår äktenskap spelar ingen roll. Det är förhållandena vid den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcks som räknas enligt 9 kap 2 § äktenskapsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000