Vad händer med fastigheten vid skilsmässa, alternativt dödsfall?

2017-09-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har lite frågor beträffande arvsrätt.Har varit gift länge med samma man. Vi har fyra gemensamma barn.Den fastighet vi bott i hela tiden ärvde min man från sina föräldrar. Det står "gåva" i överlåtelsehandlingen. Fastigheten är skriven på min man, lånen står på honom ensam.Hur påverkas arvsrätten om min man fått fastigheten i gåva? Gäller samma regler oavsett skilsmässa eller dödsfall?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskapet och dess upplösande finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente mellan dig och din make.

Oavsett om ni skiljer er eller någon av er går bort upplöses ert äktenskap. (ÄktB 1 kap. 5§) När äktenskapet upplöses ska en bodelning ske. (ÄktB 9 kap. 1§) Som huvudregel gäller att all egendom som inte gjort till enskild egendom ska ingå i en bodelning. Du skriver att din man ärvde er fastighet och att det står ”gåva” i överlåtelsehandlingen. Det räcker inte med att överlåtelsen benämns som gåva eller att han har ärvt den för att fastigheten ska vara din makes enskilda egendom. Det krävs också att uttryckligen står att gåvan eller arvet ska vara makens enskilda egendom. Detta gäller också i fall där man fått egendom testamenterad till sig med ett liknande förbehåll om att det ska vara makens enskilda egendom. (ÄktB 7 kap. 2§ 1 stycket) Är det så att det har gjorts ett sådant förbehåll ska fastigheten vara din makes enskilda egendom och inte ingå i bodelningen. Om det inte finns ett sådant förbehåll ska fastigheten däremot som huvudregel ingå i bodelningen. (ÄktB 10 kap. 1§) Mitt råd till dig är därför att undersöka noga vad som mer står i överlåtelsehandlingarna av fastigheten, eftersom ett sådant förbehåll kan spela stor roll.

Om fastigheten inte är enskild egendom är den giftorättsgods och sådant ska delas hälften mellan makarna i en bodelning. (ÄktB 11 kap. 3§) I det fortsatta svaret kommer jag först utreda det som en bodelning på grund av skilsmässa, därefter bodelning på grund av dödsfall. Jag kommer också utreda din fråga som om fastigheten är giftorättsgods.

Skilsmässa
Den maken som anser sig bäst behöva huset kan ansöka om att få denna på sin lott i bodelningen. På så sätt kan man påverka vem som kommer få bo kvar i huset. Detta kräver att man kan ”lösa ut” den andre maken genom att denne får annat giftorättsgods i bodelningen eller helt enkelt genom att man löser ut genom pengar. (ÄktB 11 kap. 8§)

Dödsfall
Samma regel som vid skilsmässa gäller vid dödsfall. Dock gäller den bara till den efterlevande makens fördel, vilket innebär att den efterlevande maken får ett visst skydd genom möjligheten att få bo kvar i bostaden. (ÄktB 11 kap. 8§) Detta innebär alltså att oavsett om det är du eller din man går bort så har den efterlevande maken en möjlighet att få bo kvar i er bostad.

Den avlidne makens giftorättsgods ska sedan fördelas mellan dennes arvingar. Eftersom ni var gifta vid dödsfallet har den efterlevande maken rätt att ärva framför era gemensamma barn. (ÄB 3 kap. 1§) Detta innebär en trygghet för den efterlevande maken.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98494)