Vad händer med fastigheten vid separation?

2017-08-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag står som ägare i papperen till huset på 25% och hon 75 %. Hon lade in 1,6 mil från en bostadsrätt när vi köpte huset. Vid en separation, är 50 % av huset mitt ändå? Vi har inte skrivit något avtal. Tack för svar.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Svaret på denna fråga skiljer sig åt beroende på om det handlar om en separation mellan ett gift par eller sambor, dvs hur egendom ska fördelas vid en bodelning i samband med en separation beror på om du och din partner levt i ett äktenskapsförhållande eller samboförhållande.

Äktenskapsförhållande
För det fall du och din partner varit gifta med varandra finns regler om bodelning vid en skilsmässa i Äktenskapsbalken (ÄB). Makars egendom regleras i 7 kap och regler om bodelning finns i 9 kap.

Om ni var gifta ska all egendom som inte särskilt föreskrivits som enskild egendom delas lika mellan er. Egendom kan bli enskild genom ett skriftligt avtal mellan er eller genom testamente eller gåvobrev där det föreskrivits att egendomen ska vara arvtagaren/gåvotagarens enskilda egendom.

Om ni var gifta och huset inte föreskrivits som enskild egendom så utgör denna giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen samt delas lika mellan er. I en sådan situation saknar det därmed betydelse vem av er som har betalat huset, hur mycket var och en av er har betalat för huset, vem som står som ägare för huset eller hur stor andel av huset var och en av er äger.

Samboförhållande
I det fall du och din partner inte varit gifta utan bara varit sambor så finns det regler om bodelning vid en separation i Sambolagen. Enligt 8 § ska samboegendom fördelas lika genom bodelning då förhållandet upphör och enligt 3 § utgör den gemensamma bostaden samboegendom om denna förvärvats för gemensam användning och inga undantag är tillämpliga. Vad som avses med sambors gemensamma bostad framgår av 5 § där det, bland annat, krävs att den är avsedd som samborna gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Förutsatt att huset uppfyller samtliga krav för att utgöra samboegendom så ska denna ingå vid en framtida bodelning och därmed delas lika mellan båda parterna. I detta fall saknar det betydelse om ni äger olika stora andelar av huset eller betalt olika mycket då huset köptes, det ska ändå delas lika. I den mån huset inte uppfyller villkoren för att utgöra samboegendom så ingår den emellertid inte i bodelningen och delas därmed inte heller lika.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Önskar ni ytterligare rådgivning avseende bodelning vid separation är ni välkomna att ringa oss för juridisk rådgivning eller boka en tid med en av våra jurister här på Lawline.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97671)