Vad händer med ett skuldebrev när gäldenären avlider?

Lånade ut 200000 till en närstående år 2007 och det har återbetalats regelbundet med 1000kr/mån sedan dess räntefritt Skuldebrev finns där villkoren står om månatlig summa. För en tid sedan avled min närstående Har jag rätt att återkräva summan som återstår av hens dödsbo 

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Allmänt om skuldebrev

Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal som vanligtvis upprättas i samband med att en part lånar pengar av en annan. Skuldebrevet ska innehålla information om vilket belopp skulden uppgår till, vilka parterna är samt när och hur skulden ska betalas. Den som lånar ut pengarna kallas borgenär och den som lånar pengarna kallas gäldenär. Medan gäldenären sägs ha en skuld till borgenären, kan man säga att borgenären har en fordran på gäldenären. 


Vad händer med skulden när gäldenären avlider? 

När en person avlider bildas ett dödsbo. Dödsbodelägarna utgörs av make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare – med andra ord: de som har rätt att ta del av arvet efter den avlidne . Innan arvet fördelas till dödsbodelägarna ska en bouppteckning göras i vilken alla den avlidnes tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid tidpunkten vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Skulden från skuldebrevet ska alltså tas upp i bouppteckningen och betalas av med tillgångarna som finns i dödsboet (21 kap. 4 § ÄB). Finns det inte tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala skulden ska skulden avskrivas. Skulderna ärvs alltså inte av den avlidnes arvingar. 


Vad som gäller i ditt fall

Det som kvarstår av skulden, d.v.s. din kvarstående fordran, ska betalas ur dödsboets tillgångar så länge det är möjligt att täcka skulden med tillgångarna. Saknas tillgångar för att täcka fordran finns det en risk att fordran/del av fordran avskrivs. Jag rekommenderar dig att kontakta dödsboet och informera om skulden så att den kan antecknas i bouppteckningen.   


Jag hoppas jag kunnat svara på din fråga. I annat fall är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.


Med vänliga hälsningar, 


Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”