Vad händer med ett gemensamt lån om en av låntagarna dör?

FRÅGA
Hej!Jag undrar vem som äger vilka lån vid ett dödsfall.Min man, hans mor, och jag äger 1/3 var i ett hus.Svärmor går bort, det finns inga andra arvtagare än sonen, min make.Vi har inget äktenskapsförord.Ärver sonen, min make sin mors 1/3 av lånet på huset?Vem äger vad nu?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Vem äger vad?

Både du och din man äger fortfarande era respektive tredjedelar av huset. Ni är också fortsatt ansvariga för era delar av skulden till banken för lånet.

Din svärmors andel i huset och hennes ansvar för skulden har dock gått över till dödsboet efter henne. Dödsboet äger alltså din svärmors tillgångar och ansvarar för de skulder som hon hade när hon dog.

Din man är ensam delägare i dödsboet, eftersom han är hennes enda arvinge (2 kap. 1 § och 18 kap. 1 § första stycket ÄB). Det är därmed din man som kommer att få ta över din svärmors andel i ert hus.

Vad händer med din svärmors del av skulden?

Din man kan inte ärva din svärmors skuld, eftersom det inte går att ärva skulder. Det är istället din svärmors dödsbo som kommer att vara ansvarigt för hennes del av skulden. Som utgångspunkt ska tillgångarna i din svärmors dödsbo användas för att betala hennes del av skulden.

Ni kan kontrollera med banken om den godkänner att någon av er tar över ansvaret för din svärmors del av skulden. Då befrias dödsboet från ansvaret för att betala den.

Skulle banken inte godkänna ett skuldövertagande ska dock skulden betalas.

Banken kan vända sig till dödsboet för att få betalt, men den kan också välja att kräva dig eller din man på betalning av din svärmors del av skulden. Det beror på att ni som gemensamma låntagare är solidariskt betalningsansvariga i förhållande till banken. Därmed har banken rätt att vända sig till vem som helst av er för betalning.

Får någon av er betala dödsboets del av lånet har den personen i så fall sedan rätt att få tillbaka pengar från dödsboet. Det kallas för regressrätt.

Sammanfattning

Du och din man äger fortfarande era tredjedelar av huset och ansvarar för era delar av skulden till banken för lånet. Dödsboet efter din svärmor äger hennes tredjedel av huset och ansvarar för hennes del av skulden.

Din svärmors husandel kommer att gå till din man i arv, men han kommer inte att ärva hennes del av skulden – den ligger kvar på dödsboet. Någon av er kan ta över skulden om banken godkänner det. I annat fall ska skulden betalas och banken kan då vända sig till dödsboet, till dig eller till din man för att få betalt. Behöver du eller din man betala din svärmors del av skulden får den av er som betalat sedan rätt att kräva dödsboet på pengarna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91198)