Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

Jag och min man har äktenskapsförord där allt vi har och kommer att anskaffa är enskild egendom. Vi bor i en hyresrätt, har barn och min man är arbetslös. Vad händer om vi skiljer oss? Måste jag försörja honom pga han är arbetslös trots vi har äktenskapsförord?

Hur länge behöver jag göra det isåfall?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det framgår av din fråga att du och din make är gifta men att allt ni köper utgör enskild egendom. Regler om bodelning finns stadgat i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad menas med enskild egendom?

Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).

Vad händer vid skilsmässa?

Det korta svaret på frågan är alltså att inget händer vid skilsmässa, den enskilda egendomen förblir orörd och undantas från bodelningen. Om ni kommit överens om att samtliga inköp som vardera make gör ska utgöra enskild egendom eller liknande som gör att ni inte äger något "gemensamt", saknas skäl att överhuvudtaget göra en bodelning eftersom det inte finns saker som ska delas lika. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet.

Försörjningsplikt med mera

Huvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din make, kan han få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din make av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”