Vad händer med enskild egendom om den används som en del i ett gemensamt husköp?

FRÅGA
Jag äger aktier som enskild egendom enligt mitt och hustruns äktenskapsförord. Jag skall nu sälja aktierna för att köpa en fastighet som skall betalas dels med dessa medel, dels med medel som jag och hustrun äger tillsammans. Hur skall jag då bäst bevara min enskilda egendom för att kunna få den tillbaka i händelse av framtida skilsmässa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som händer med dina aktier när du säljer de och använder pengarna till husköpet. Sedan kommer jag redogöra för vad du bör göra för att bevara din enskilda egendom vid en eventuell framtida skilsmässa. Sist kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Eftersom rättsläget är lite oklart på området kommer jag redogöra för två viktiga rättsfall på området, om du enbart vill ha ett kort svar på din fråga kan du gå direkt till sammanfattningen längst ner.

Eftersom din fråga handlar om enskild egendom blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Vad händer med din enskilda egendom när du säljer aktierna

Dina aktier räknas som enskild egendom eftersom ni har skrivit in det i ert äktenskapsförord, ÄktB 7 kap. 2 § 1 p. Huvudregeln är att när du säljer din enskilda egendom och köper något annat för de pengarna så blir den nya egendomen du köpt också enskild, ÄktB 7 kap. 2 § 6 p. Den nya egendomen blir så kallat "surrogat" för den första egendomen (i ditt fall aktierna) och kommer alltså som huvudregel fortsätta vara din enskilda egendom förutsatt att ni inte skrivit något annat i ert äktenskapsförord. Ifall du skulle sälja dina aktier och köpa ett hus enbart för de pengarna skulle alltså huset bli din enskilda egendom, men eftersom du enbart ska bidra till en del av huset med din enskilda egendom blir läget lite mer komplicerat.

Vad händer med din enskilda egendom när du sammanblandar den med er gemensamma egendom?

När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods är rättsläget lite oklart kring exakt vad som gäller.

I NJA 1992 s. 773 hade makarna ett gemensamt konto med pengar och den ena maken satte in enskild egendom på kontot. Högsta domstolen sa då att för att den enskilda egendomen skulle fortsätta vara enskild måste pengarna hållas isär på ett tydligt sätt, exempelvis genom att man noggrant bokför och skriver upp exakt hur mycket av pengarna som utgör enskild egendom. I detta fallet hade makarna dock inte gjort det utan pengarna var sammanblandade och den enskilda egendomen hade därmed upphört att vara enskild egendom.

I NJA 1995 s. 577 hade makarna köpt en bostad gemensamt och den ena maken hade betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att den ena maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom och därmed ansågs halva fastigheten fortfarande vara hennes enskilda egendom.

Utifrån dessa rättsfall går det alltså att säga följande: när den enskilda egendomen sammanblandas med giftorättsgods kan den förlora sin karaktär av enskild egendom om det är oklart hur stor del av något (exempelvis ett hus) som betalades med enskild egendom. Den enskilda egendomen bör dock fortsätta ses som enskild egendom om man noggrant bokför och redovisar hur stor andel av något som faktiskt är enskild egendom. När det gäller hus bör man räkna ut kvotdelen, d.v.s. om ni köper ett hus för 1 000 000 kr och du bidrar med 500 000 kr som är din enskilda egendom så är 1/2 (50%) av huset din enskilda egendom vid eventuell framtida skilsmässa.

Vad bör du göra för att bevara din enskilda egendom vid eventuell framtida skilsmässa?

Som du märker är rättsläget lite oklart på detta område och det går inte att säga exakt vad som krävs för att din enskilda egendom ska fortsätta vara enskild egendom vid sammanblandning med giftorättsgods. Det som går att säga utifrån rättsfallen är dock att så länge ni tydligt redovisar hur stor andel av huset som är din enskilda egendom så bör den behålla karaktären av enskild egendom i framtiden.

Det säkraste för dig att göra är att ni skriver ett nytt äktenskapsförord där ni tydligt skriver att en viss del av huset ska ses som din enskilda egendom. Då kan du vara helt säker på att den delen av huset är din vid en eventuell skilsmässa.

Sammanfattning

Huvudregeln är att när du säljer din enskilda egendom och köper något annat för de pengarna så blir även den nya egendomen enskild. När din enskilda egendom sammanblandas med er gemensamma egendom blir rättsläget lite mer komplicerat. Enskild egendom kan förlora sin karaktär som enskild om den sammanblandas med gemensam egendom och det inte exakt framgår vilken del som faktiskt ska ses som enskild. Det viktigaste är alltså att tydligt skriva upp och redovisa exakt vilken andel av huset som ska ses som din enskilda egendom. Min rekommendation är att ni skriver ett nytt äktenskapsförord där ni tar upp att en viss del av huset ska ses som din enskilda egendom för att verkligen vara på den säkra sidan.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72056)