Vad händer med en skuld om det inte finns tillräckligt med tillgångar i ett dödsbo?

En väldigt nära vän, som varit skyldig mig en större summa pengar, har precis gått bort. Ett tag innan hans dödsfall skrev han ett intyg via mejl på att han var skyldig mig pengar, där han lovar att betala tillbaka detta så snart som möjligt. Har även kvar konversationer via Messenger där han diskuterar skulden och vi kommer överens om att han ska skriva detta mejl och att vi i framtiden skriver ett mer seriöst skuldebrev med signatur osv.

Gills detta för att kunna kräva pengar ur dödsboet? Vet att hans tillgångar varit väldigt små och att han haft en del skulder, om dödsboet går i konkurs, kan man bli utan pengarna som han varit skyldig för att andra skulder prioriteras? För handlar om en del tusenlappar och har svårt att själv klara mig ekonomiskt utan en återbetalning på denna skuld.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuldebrev och avtal:
Du skriver att din vän på mail har skrivit ett intyg om skulden och att ni sedan skulle skriva ett skuldebrev men jag tolkar din fråga som att du inte hade hunnit få det. Då jag inte vet hur intyget är formulerat och det inte finns några tydliga formkrav för ett skuldebrev är det svårt för mig att säga om det skulle klassas som ett skuldebrev. Däremot brukar man säga att ett generellt krav är en underskrift, vilket dock kan gå om det finns en elektronisk underskrift. Går det att tolka att din vän var skyldig dig pengar innan sin död ska det ingå vid dödsfallet då det fortfarande är att anse som ett avtal.

Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet:
När tillgångarna ska fördelas finns det inga lagregler som säger i vilken ordning de olika skulderna ska fördelas förutom vissa speciella fordringar. Finns det skulder som har att göra med säkerheter, till exempel banklån som har en säkerhet i ett hus eller liknande går dessa först. Likaså med fordringar för begravnings- och bouppteckningskostnader, dessa har allmän förmånsrätt och kommer efter fordringar med säkerheter. De fordringar som finns utöver detta har lika rätt. Finns det då pengar kvar efter att begravningskostnaderna och liknande är betalda fördelas de lika i proportion till hur stor fordran är. Finns det inga pengar kvar får fordringsägarna till de andra fordringarna inga pengar.

Sammanfattningsvis, går det att bevisa att du har en fordran på din vän ska den tas upp vid bouppteckningen. Finns det pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda kan du få ut en del, men inte säkert att du får allt om det finns begränsat med pengar. Finns det inga pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda får du inga pengar för din fordran.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”