Vad händer med en skuld när låntagaren avlider?

Hej jag undrar vad som gäller om jag provat lånat ut pengar till en person som sedan gått bort innan att skulden betalts tillbaka? Och finns det någon tidsram att hålla sig till?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i ärvdabalken.

Vad händer med en skuld när låntagaren avlider?

När en person avlider bildas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som innefattar dödsbodelägarna, dvs. de som har rätt att ärva den avlidne. Dödsbodelägarna ska tillsammans förvalta dödsboets tillgångar gentemot tredje man enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. Vid arvlåtarens död upprättas en bouppteckning där arvlåtarens tillgångar och skulder antecknas enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken. Skulden till dig kvarstår alltså och ska antecknas i bouppteckningen. Innan arvskifte ska skulderna betalas av med de tillgångar som finns i dödsboet enligt 21 kap. 4 § ärvdabalken. Finns det inte tillräckligt med tillgångar för att täcka skulderna så avskrivs skulden eftersom arvingar ej kan ärva arvlåtarens skulder. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000