Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?

2020-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Vad händer med en avliden persons arv om denna aldrig skrev ett testamente under sin livstid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Detta är en översiktlig genomgång av de centrala reglerna, men det finns många specialregler inom arvsrätten som kan komma att ha betydelse i det individuella fallet utifrån omständigheterna.

Den legala arvsordningen

När någon avlider utan att ha skrivit ett testamente så följs den så kallade legala arvsordningen. Detta innebär att den avlidnes bröstarvingar ärver i första hand, och delar lika på arvet. Bröstarvinge är den som är barn till arvlåtaren. Om arvlåtarens barn också är avlidna så kan dennes barn (den avlidnes barnbarn) istället ta del av arvet o.s.v. i direkt nedstigande led (2 kap 1 § ÄB).

Om det inte finns några bröstarvingar, det vill säga om personen aldrig fått några barn, så ärver istället dennes föräldrar. Om även de är avlidna ärver istället syskon eller, om syskonen är avlidna, syskonbarn (2 kap 2 § ÄB). I sista hand ärver den avlidnes mor- och farföräldrar och om de är avlidna, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. Kusiner ärver inte något enligt den legala arvsordningen (2 kap 3 § ÄB)

Om ingen av dessa släktingar finns i livet så går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap 1 § ÄB).

Om personen var gift

Ett undantag till den legala arvsordningen är om arvlåtaren var gift. Då äger dennes make eller maka som huvudregel, förutsatt att det inte finns några särkullbarn till arvlåtaren (3 kap 1 § ÄB). När maken eller makan senare avlider ska den först avlidne makens andel av dödsboet gå till dennes familj enligt arvsordningen ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1586)
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?

Alla besvarade frågor (91196)