FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/05/2020

Vad händer med en obetald ordningsbot?

om jag får en böteslapp för att ha kört utan hjälm 1500kr då säger polisen så här att det kommer ingen påminnelse,då undrar jag vad händer om man inte betalar den går den vidare till kronofogden.

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag utgår från att du har skrivit under den ordningsbot som du fick när du körde utan hjälm, och det innebär att ordningsboten gäller som en dom som har vunnit laga kraft.

Svar på din fråga

Enligt information som finns på polisens hemsida så har man 30 dagar på sig att betala en ordningsbot. Det framgår även att om man inte betalar ordningsboten i tid så får man en kostnadsfri betalningspåminnelse, och efter denna påminnelsen har man 14 dagar på sig att betala innan ärendet går vidare till Kronofogden. Om ärendet går vidare till kronofogden tillkommer en avgift på 600 kronor.

Enligt informationen på polisens hemsida ska polisen skicka en betalningspåminnelse om du inte betalar inom 30 dagar. Om det är så att polisen har sagt att det inte kommer någon påminnelse så bör du antingen betala inom 30 dagar, eller ringa polisen på 010-56 335 04 för att dubbelkolla om det kommer en påminnelse eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo