Vad händer med en hyresrätt om man döms till ett fängelsestraff?

2020-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Men om det skulle vara så att man döms för ett lägre fängelsestraff och man kan själv stå för sina kostnader och utgifter via autogiro kan då risken finns att man ändå förlorar sin lägenhet för att man inte bor där i exempelvis ett halvår.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med en hyresrätt om man döms till ett längre fängelsestraff, men samtidigt kan stå för sina kostnader. Med tanke på hur frågan är utformad utgår jag ifrån att det är en hyresrätt du åsyftar.

Kan lägenheten sägas upp?

Hyreskontrakt regleras framförallt i 12 kap. Jordabalken, JB. Omständigheter som kan leda till att en hyresrätt förverkas hittar man i 12:42 JB. Däri nämns b.la. den omständigheten att lägenheten helt eller delvis används för brottsliga ändamål (12:42 9p. JB). Viktigast är dock bestämmelsens första punkt varpå det framgår att en hyresrätt förverkas om hyresgästen inte betalar hyran inom en vecka från att hyran förfaller till betalning. För att få behålla hyresrätten krävs således att hyran betalas inom denna tidsram.

Utgångspunkten är att man under fängelsevistelsen själv får stå för sina egna kostnader, exempelvis betala sina räkningar och hyra, kriminalvården ger inte ekonomiskt stöd för den typen av utgifter. Det finns däremot en möjlighet, i vissa kommuner, att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med utgifter för hyra.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att de vanliga reglerna om uppsägning av kontraktet fortfarande gäller om man döms till ett längre fängelsestraff och hyresrätten kan förverkas om hyran inte betalas i tid. Hyresgästen ansvarar för att hyran betalas, i vissa fall kan även socialtjänsten hjälpa till. Om hyran betalas i tid och inget annat skäl för förverkan, enligt lagrummen, föreligger så ska man inte mista rätten till lägenheten.

Det är även viktigt att ha i åtanke att de regler om uppsägning av hyreskontrakt som finns i 12:3-18 JB gäller även i de fall då hyresgästen avtjänar ett fängelsestraff. Reglerna sätts alltså inte ur spel för att man sitter i fängelse.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1978)
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?
2021-06-11 Vräkning från hyresrätt på grund av nedskräpning
2021-06-11 Har en otrevlig granne- vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93065)