Vad händer med en bostadsrätt som den ena maken köpt vid en skilsmässa?

2017-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Ett gift par bor tillsammans i bostadsrätt som mannen köpt. Äktenskapsförord saknas. Hur är ägoförhållandet till lägenheten vid en skilsmässa?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och är exempelvis sådan egendom som genom äktenskapsförord är enskild eller egendom som maken fått genom arv eller gåva med förskrift om att den ska vara den makens enskilda egendom.

När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom en skilsmässa, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB fördelas giftorättsgodset lika mellan makarna.

I fallet du beskriver verkar det inte som att bostadsrätten är mannens enskilda egendom då det inte finns något äktenskapsförord och du skriver att han själv köpt den (alltså inte fått den i gåva, arv eller liknande). Bostadsrätten verkar alltså vara giftorättsgods. Bostadsrätten ska alltså att ingå i en bodelning och delas lika mellan mannen och dennes make/maka vid en skilsmässa.

Vad som är viktigt att poängtera är att själva ägandet av bostadsrätten fortfarande är mannens till dess att det är fråga om skilsmässa, man delar inte på äganderätten bara för att något är att anse som giftorättsgods vid en upplösning av äktenskapet. Mannen äger alltså bostadsrätten ensam tills dess att bodelningen sker.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97583)