FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/07/2017

Vad händer med en bostadsrätt som den ena maken köpt vid en skilsmässa?

Ett gift par bor tillsammans i bostadsrätt som mannen köpt. Äktenskapsförord saknas. Hur är ägoförhållandet till lägenheten vid en skilsmässa?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och är exempelvis sådan egendom som genom äktenskapsförord är enskild eller egendom som maken fått genom arv eller gåva med förskrift om att den ska vara den makens enskilda egendom.

När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom en skilsmässa, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB fördelas giftorättsgodset lika mellan makarna.

I fallet du beskriver verkar det inte som att bostadsrätten är mannens enskilda egendom då det inte finns något äktenskapsförord och du skriver att han själv köpt den (alltså inte fått den i gåva, arv eller liknande). Bostadsrätten verkar alltså vara giftorättsgods. Bostadsrätten ska alltså att ingå i en bodelning och delas lika mellan mannen och dennes make/maka vid en skilsmässa.

Vad som är viktigt att poängtera är att själva ägandet av bostadsrätten fortfarande är mannens till dess att det är fråga om skilsmässa, man delar inte på äganderätten bara för att något är att anse som giftorättsgods vid en upplösning av äktenskapet. Mannen äger alltså bostadsrätten ensam tills dess att bodelningen sker.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000