Vad händer med en bostad när sambor respektive makar separerar?

2016-10-20 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har träffat en tjej och hon har 2 barn en på 3 år och en på 14 år och vi är kära i varann och kommer att gifta oss nästa år. Vi är ute efter en bostadsrätt. Jag har ett hus som jag kommer att sälja och insatts pengarna kommer jag lägga på bostadsrätt. Om det nu skulle visa sig att hon skulle göra slut med mig innan vi gifter oss kommer jag att förlora alla dom pengar som jag har satt in? Och om vi gifter oss och hon gör slut förlorar jag hela insatts pengarna då också? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom reglerna om vad som händer när ett par avslutar sin relation ser lite olika ut för sambor och makar, så kommer jag dela upp svaret i två delar. Först beskriver jag i allmänhet reglerna om sambors ekonomiska förhållanden och vad det kan få för konsekvenser för dig. Detta svar baseras på reglerna i sambolagen (SamboL) som du hittar här. Sedan beskriver jag på samma sätt vad som gäller för makar och vad konsekvensen blir för dig om ni gifter er och sedan avslutar relationen. Det svaret baseras på regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här. För ett mer kortfattat svar kan du se närmre på den avslutande sammanfattningen.

Allmänt om sambors bodelning

När ett par som levt som sambor avslutar sin relation kan personernas egendom hanteras på olika sätt. Om det inte finns ett samboavtal som påverkar situationen, så kan parterna välja att ta tillvara den egendom som de själva äger. Båda parter har också rätt att begära en bodelning (SamboL 8 §). I en bodelning ingår samboegendom.

Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensam användning och som inte endast är till för fritidsändamål (SamboL 3 § och 7 §). Gemensam bostad är fastigheter, bostadsrätter eller liknande som fungerar som sambornas gemensamma hem (samboL 5 §). Gemensamt bohag är inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet och utgörs typiskt sett av möbler, köksmaskiner och annan inredning (SamboL 7 §). Det är viktigt att komma ihåg att sakerna ska ha skaffats för att användas gemensamt av samborna inför eller under förhållandet.

Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Först avgörs vad av parternas respektive ägodelar utgör samboegendom och denna egendom värderas. Var sambo får från sin samboegendom avräkna ett belopp för att täcka eventuella skulder som är förenade med samboegendomen (exempelvis ett bostadslån). Resterande värde av sambornas samboegendom läggs samman och delas lika mellan dem (SamboL 12-14 §§). Om samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förhållande och övriga omständigheter är oskäligt att göra göra en hälftendelning, så kan en sambo med större tillgångar få en större andel (SamboL 15 §).

När andelarna har beräknats ska sakerna som utgör samboegendom fördelas mellan parterna så att de får samboegendom till ett värde som stämmer överens med deras andelar. Utgångspunkten är att bostad och bhoag ska tilldelas den med störts behov. Om viss egendom ägs av en sambo men ska överlämnas till den andra p.g.a. dennes behov, så måste det vara skäligt utifrån omständihgeterna i övrigt. Istället för att överlämna egenom kan betalning av egendomens värde erläggas istället (SamboL 16-17 §§).

Bostadsrätten

Om du köper en bostadsrätt som ni flyttar in i, så kommer den ses som er gemensamma bostad och ingå i din samboegendom. Om ni separerar men väljer att inte genomför en bodelning, så får du som ägare behålla den. Om ni bodelar kommer bostadsrättens värde ingå i andelsberäkningen och du får minst 50 % av detta. Om separationen sker efter en kortare tid, så kan du sannolikt få tillgodogöra dig en större del, eftersom det vore oskäligt om du tvingas ge ifrån dig 50 % av värdet på en bostad du nyligen köpt. Detta är särskilt en realistisk utgång om ni separerar inom det närmaste året, innan ni hinner gifta er. Det innebär att du har rätt till samboegendom som motsvarar minst 50 % av bostadsrätten värde (troligen mer), men vem som får själva bostaden beror på vem av er som kan anses ha störst behov av den. För en säker bedömning i den frågan krävs emellertid mer information om era personliga omständigheter.

Allmänt om makars bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas mellan dem i en bodelning (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Utgångspunkten är att allt makarna äger utgör giftorättsgods om inte något görs till enskild egendom i äktenskapsförord, villkor i testamente, gåvobrev eller liknande (ÄktB 10:1 och ÄktB 7:1).

Precis som för sambor ska makarnas andel i giftorättsgodset beräknas, Först får makarna från sitt giftorättsgods avräkna ett värde som kan täcka makens eventuella skulder och resterande värde läggs sedan samman. Värdet delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 11:1-3). Precis som för sambor kan en make få en större andel om en hälftendelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter (ÄktB 12:1).

När andelarna har beräknats ska giftorättsgodset fördelas enligt dessa på samma sätt som för sambor. Utgångspunkten är att makarna tar sin egen egendom och det de själva vill ha (ÄktB 11:7). Den som bäst behöver bostad eller annan egendom har rätt att få denna. Dock ska egendom som tillhör den andra maken endast överlämnas efter behovsprövning om det kan anses skäligt (ÄktB 11:8). Om någon part tar egendom till ett värde som överstiger dennes andel, så kan den överlämnas viss egendom eller betala skillnaden i pengar till den andra parten (ÄktB 11:9).

Bostadsrätten

Om du köper en bostad och du och din partner gifter er, så kommer bostaden vara del av ditt giftorättsgods och ingå i en bodelning. Detta innebär att du vid en andelsberäkning kommer få 50 % av dess värde i din andel. Precis som för sambor kan en make med större förmögenhet få en större andel, särskilt om äktenskapet varat under kortare tid. För makar brukar det anses rimligt att den med större förmögenhet får en större andel om äktenskapet varat i mindre än 5 år, men till denna tid räknas också tiden som paret levt som sambor tidigare.

Du som ägare ska som utgångspunkt få behålla bostaden. Om dess värde är större än din andel får du överlämna egendom eller pengar som motsvarar skillnaden till din partner. Dock kan din partner efter en behovs- och skälighetsbedömning få överta bostaden. Precis som i sambofallet ovan krävs mer information om era respektive förhållanden för att göra en korrekt bedömning i den frågan.

Sammanfattning och tips

Om du köper en bostadsrätt som du och din partner flyttar in i kommer den ingå i din samboegendom och dess värde tas upp i en andelsberäkning om ni separerar och väljer att genomföra en bodelning. Då kommer minst 50 % av bostadens värde bli del av din andel. En större del kan tillfalla dig om ni separerar efter en kortare tid. Vem som får själva bostaden beror på om din partner kan anses ha större behov av den än du. Om ni gifter er kommer bostaden ingå i ditt giftorättsgods och du får som utgångspunkt 50 % av dess värde. Om dina tillgångar är större än din partners och ni skiljer er inom 5 år kan du få en större andel. Du ska i detta fall som utgångspunkt få behålla bostaden, men din partner kan efter en behovs- och skälighetsprövning få överta den.

Om du vill undandra bostadsrätten från en eventuell bodelning enligt sambolagen, så kan ni skriva ett samboavtal om detta (SamboL 9 §). Dock finns det en skyddsregel som innebär att din partner kan överta bostaden om hennes behov är större och det föreligger synnerliga skäl (SamboL 22 §). Denna regel kan inte avtalas bort i ett samboavtal. Om ni gifter er och du inte vill att bostaden ska ingå i en bodelning, så kan den göras till enskild egendom i ett äktenskapsförord (ÄktB 7:3).

Via Lawlines avtalstjänst kan ni få hjälp att utforma samboavtal och äktenskapsförord. Det kan dock vara bra att först prata med en erfaren jurist om de olika för- och nackdelarna och för att få säkrare framtidsprognoser.

Jag hoppas att du med detta har fått en bättre uppfattning om vad som kan hända i de situationer din fråga gäller. Lycka till med bostadsletandet!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85173)