Vad händer med efterarvet om den efterlevande maken gifter om sig?

2019-12-08 i Arvsordning
FRÅGA
Hej !För några år sedan gick min syster bort. Hon var gift men de hade inga barn. Vi har heller inga föräldrar kvar i livet så det är jag och en syster kvar och den avlidna systerns man. De hade hus och en hel del andra tillgångar som då hennes man fick ärva såklart men vi fick då veta att när även han går bort så får jag och min syster ärva hälften och den andra hälften skulle gå till hans systrar. Nu har han träffat en kvinna i Thailand och det är inte omöjligt att han kommer att gifta om sig med henne för att förenkla en flytt hit till Sverige. Vad händer med arvet då ? Går allt oavkortat till henne i så fall ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som syskon ärver ni enligt andra arvsklassen, (2 kap. 2 § 2 st ärvdabalken). Detta gör att ni har rätt till efterarv i den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Det arv som den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt (som alltså är ert arv efter er syster) beräknas som en kvotdel i den efterlevande makens totala förmögenhet vid dennes bortgång.

Om det finns mer pengar i den efterlevande makens dödsbo kan efterarvet bli större än det arvet som er syster lämnade efter sig, och om det finns mindre pengar i den efterlevande makens dödsbo kan efterarvet bli mindre än vad er syster lämnade efter sig. Man räknar efterarvet på en kvotdel, det är inte den faktiska summan ni skulle ha fått i arv av er syster som blir efterarvet.

Efterarvet som du har rätt till från din syster kommer att delas ut från makens tillgångar innan arvsskiftet från maken sker. Ert efterarv räknas alltså bort innan makens kvarlåtenskap fördelas på hans arvingar eller make.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar får du gärna vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1449)
2020-08-10 Hur långt sträcker sig istadarätten?
2020-08-09 Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?
2020-08-09 Vilka ärver, barn eller barnbarn?
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?

Alla besvarade frågor (82701)