Vad händer med dödsbodelägares kvarlåtenskap?

Min syster var liksom alla syskon dödsbodelägare i ett dödsbo från avlägsen släkting. När min syster dör under pågående hantering av bodelningen så omfördelas hennes lott på vår mor med 3/6 och oss tre bröder med 3/6 och alltså 1/6 var. Är det inte mer rimligt att en bortgången dödsbodelägares del tillfaller hela dödsboet och om nu ovanstående fördelning anses korrekt, med vilket lagstöd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I ärvdabalken (ÄB) regleras frågor om arv och testamente. Du skriver inte om din mor också är delägare i dödsboet efter den avlägsna släktingen, men jag utgår från att så inte är fallet.

Hur fördelningen av dödsboet ska se ut utgår från arvlåtaren, i detta fall den avlägsna släktingen respektive din syster. Allmänt regleras vilka som har rätt att ta arv från en avliden i 2 kap. ÄB. Dödsboet efter din avlägsna släkting är ett annat än det efter din syster. Dödsbon slås alltså inte ihop om en av delägarna i det "första" bort skulle avlida.

Du får med andra ord skilja på dödsboet efter släktingen och dödsboet efter din syster. Som utgångspunkt tar dina föräldrar arv efter din syster, 2:2 ÄB. Efter vad som anges i din fråga verkar det som att din far har avlidit. I sådana fall sker fördelningen med stöd av 2:2 andra stycket första meningen ÄB, "[ä]r någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott".

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo