Vad händer med dödsbodelägares kvarlåtenskap?

2019-07-16 i Arvsordning
FRÅGA
Min syster var liksom alla syskon dödsbodelägare i ett dödsbo från avlägsen släkting. När min syster dör under pågående hantering av bodelningen så omfördelas hennes lott på vår mor med 3/6 och oss tre bröder med 3/6 och alltså 1/6 var. Är det inte mer rimligt att en bortgången dödsbodelägares del tillfaller hela dödsboet och om nu ovanstående fördelning anses korrekt, med vilket lagstöd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ärvdabalken (ÄB) regleras frågor om arv och testamente. Du skriver inte om din mor också är delägare i dödsboet efter den avlägsna släktingen, men jag utgår från att så inte är fallet.

Hur fördelningen av dödsboet ska se ut utgår från arvlåtaren, i detta fall den avlägsna släktingen respektive din syster. Allmänt regleras vilka som har rätt att ta arv från en avliden i 2 kap. ÄB. Dödsboet efter din avlägsna släkting är ett annat än det efter din syster. Dödsbon slås alltså inte ihop om en av delägarna i det "första" bort skulle avlida.

Du får med andra ord skilja på dödsboet efter släktingen och dödsboet efter din syster. Som utgångspunkt tar dina föräldrar arv efter din syster, 2:2 ÄB. Efter vad som anges i din fråga verkar det som att din far har avlidit. I sådana fall sker fördelningen med stöd av 2:2 andra stycket första meningen ÄB, "[ä]r någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott".

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
3AHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-16 17:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1214)
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?
2019-08-13 Ärver min mamma och halvsyskon lika mycket eller ärver bara en av dem?
2019-08-11 Hur ser arvsordningen ut om arvstagare går bort innan testamente betalats ut?

Alla besvarade frågor (72055)