Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Min make och jag köpte en bostadsrätt 2020, lånen står på oss båda det vill säga vi lånade 50% vardera av skulden. Nu har han avlidit, jag undrar ärver jag nu hans skuld på 50%?

Nordea banken säger att efter bouppteckningen ska jag höra av mig, för att skriva om papperna. Samt att jag solidariskt måste betala min makes 50% av lånet, det vill säga att jag ärver hans skuld. Om fallet nu är så varför ska det skrivas om på nytt, vi fick låg ränta på våran skuld. Då borde jag kunna vänta till avtalstiden går ut, och ändå måste skriva nytt.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du ärver inte din makes skuld

När en person avlider, övergår alla skulder och tillgångar till ett dödsbo. Dödsboet ses som en juridisk person och kan därför förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Dödsboet upphör när eventuella tillgångar har skiftats mellan arvingarna. Detta innebär alltså att din mans dödsbo tar över 50 % av lånet. Du ärver därför inte hans skuld.

I och med att ni är solidariskt betalningsansvariga för lånet kan banken kräva hela summan av dig

När man har tagit ett gemensamt banklån är man emellertid solidarisk betalningsansvarig för lånet. Detta innebär att banken kan kräva hela summan av en av låntagarna. Den person som fått betala hela lånet, har då regressrätt mot den andre låntagaren (Se 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen). Att ha regressrätt innebär att man har rätt att återkräva vad man betalat från den som "egentligen" skulle ha betalat. När en av låntagarna avlider kan därför banken kräva hela skulden av den efterlevande, i detta fall du. Detta verkar också vara det som skett i ditt fall. När du har betalat till banken, kan du kräva hälften av lånet av dödsboet. Beroende på vad banken är villig att gå med på, kan lånet också förflyttas till någon annan, exempelvis att du tar över hela lånet.

Sammanfattningsvis är det inte helt korrekt att du ärver din makes skuld. Men i och med att gemensamma låntagare är solidariskt betalningsansvariga för lånet, kan banken kräva hela lånet av dig. Jag förstår därför att det kan kännas som att du ärver din makes skuld. Du har dock rätt att kräva tillbaka den summan från dödsboet. Anledningen till att lånet nu ska skrivas om är att avtalsförhållandet har förändrats.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”