Vad händer med bolånet när låntagaren dör?

Hej! Jag äger ett hus 100%. Men min pappa står ensam på bolånet. Om han dör. Vad händer då?

Lawline svarar

 

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider övergår alla tillgångar och skulder till ett dödsbo (18 kap. 1 § ärvdabalken). Dödsboet skulder ska då lösas mot dödsboets tillgångar. Det innebär att din pappas tillgångar kommer att användas för att betala hans skulder, däribland bolånet. Eftersom huset ägs av dig och inte din pappa ingår det inte i dödsboet – och kommer därför inte att tas i anspråk för att betala dess skulder. 

Om dödsboet inte skulle ha tillräckligt med tillgångar för att täcka skulderna blir svaret dock annorlunda. Vid bostadslån brukar banken ofta kräva en säkerhet för lånet, s.k. pant. Vanligtvis är det själva bostaden som är säkerheten, och om så är fallet kan huset användas för att täcka dödsboets skuld till banken (6 kap. 3 § jordabalken). I ditt fall innebär det att banken kan ta huset i anspråk för betalning av bolånet (under förutsättning att dödsboet själv inte kan betala skulden), även om det är du som äger huset och inte din pappa. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Hälsningar, 

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”