Vad händer med arvtagares arv om han ej kan hittas?

Hej, min farbror gick bort för några månader sedan. Han hade inga barn utan nu skall hans syskon ärva honom. Vi är fyra barn som skall ärva vår fars andel. Ett av oss 4 barn (en halvbror) kan vi ej få fatt på.

Har varit i kontakt med folkbokföring och med hans senaste kända adress.

Vad händer med hans andel av arvet om vi ej hittar honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 16 kapitlet ärvdabalken finns regler om preskription av rätten att ärva.

När man som i ert fall vet att det finns en arvtagare men inte var personen finns ska den som har hand om dödsboet anmäla detta till Skatteverket. Skatteverket ska sedan meddela i inrikes tidningar att er halvbror har tilldelats ett arv och uppmana honom att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då uppmaningen publicerats i tidningen.

Er halvbror har i så fall fem år på sig att göra sin rätt till arvet gällande. Om han inte gör det kommer han att förlora sin rätt till arvet. Skulle er halvbror förlora sin rätt till arvet kommer det att tillfalla dem som skulle ärvt om han hade varit avliden redan innan er farbror gick bort. Det innebär alltså att er halvbrors andel skulle gå till hans arvingar. Om er halvbror inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) kommer arvet att gå till hans föräldrar som kommer att få lika del var. Eftersom er far avlidit skulle ni syskon i så fall få dela på er fars andel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo