Vad händer med arvet om arvlåtaren gett bort hus till bröstarvinge?

2015-08-13 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Fick idag reda på att min Morfar skrivit över sitt hus till min moster. Min och mina 2 systrars mor gick bort för 8 år sen så vi är tre syskon. Hur fungerar det med arvsrätten där? Vad har vi syskon för rättigheter? Går vi miste om vår arvslott? Morfar bor fortfarande kvar i huset men är 93 år gammal. VänligenFredrik Karnevi
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Bakgrund

Förutsatt att din morfar är klar i huvudet kan han ge gåvor till vem som helst utan att det blir ogiltigt, och i det här fallet har han alltså gett huset till din moster. Detta kommer att påverka arvet.

Jag kommer i svaret att förutsätta att inget testamente finns, eftersom det inte framkommer något om det i frågan!

Några saker som kan vara bra att veta är följande (reglerna jag hänvisar till hittar du här här):

1. Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken ärver i första hand barn, om några barn fortfarande finns i livet. Om ett barn är dött, ärver dock barnbarnen istället.

2. Enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken ärver i andra hand (om inga barn eller barnbarn finns) föräldrarna. Är en av föräldrarna död, går hälften istället till syskonen eller - på samma sätt som jag nyss skrev - syskonens barn. Är båda föräldrarna döda går hela arvet till syskonen eller syskonens barn.

Arvet efter morfadern

I ert fall innebär det att du och dina systrar får dela på er mors andel när din morfar avlider. Om din mor exempelvis hade två syskon, kommer ni att få dela på en tredjedel av arvet och alltså få c:a 11 % var. I detta arv kommer ju naturligtvis inte huset att räknas in, eftersom det nu är er moster som äger det. Det är dock så att huset enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken kommer att räknas som förskott på arv till er moster (förutsatt att det inte har bestämts när det skrevs över att det inte skall räknas som förskott).

Att huset räknas som förskott innebär i princip att man "lägger tillbaka" det när man räknar ut vad alla skall ärva. Sedan drar man - i ert fall - av huset från mosterns andel. Eftersom ett hus vanligen är bland det mest värdefulla man har är det sannolikt att er moster i så fall inte får ärva något annat. Alltså kommer hon, om huset räknas som förskott på arv, inte att ärva något mer när er morfar avlider. Det innebär att ni andra åtminstone till viss del kompenseras för att hon har fått huset, men hon kan inte bli tvungen att "betala tillbaka" för att förskottet har varit större än vad hon annars skulle ha ärvt.

Arvet efter mostern

Som jag skrev ovan kan syskon eller syskonbarn ibland få ärva. Förutsättningen är dock att den som har avlidit inte hade några egna barn eller barnbarn. Om er moster skulle avlida utan att få barn och morfadern redan var borta, skulle alltså arvet efter henne delas mellan hennes syskon respektive syskonbarn. Om det inte fanns några fler syskon än er mor och moster, skulle alltså du och dina syskon få hela arvet efter mostern.

Detta gäller dock som sagt bara om mostern inte har några barn!

Hoppas att svaret har klarat upp situationen något!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86589)