Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?

2021-05-07 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!En nära vän till mig har gått bort. Hon var gift och de hade inga barn. Han har ärvt henne. Båda två har syskon och syskonbarn, och hennes mor är i livet. Vem ärver vid hans frånfälle?Har hennes syster rätt till arv efter hans frånfälle trots att han ärvt allt och de inte har släktband?Kan han testamentera bort allt?Tacksam för svar.HälsningarK
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din förlust, och hoppas att jag kan klara upp vad som gäller avseende arvet efter din vän.

Arvet efter din vän ska vid hennes makes bortgång tillbaka till hennes arvingar

Makes arvsrätt innebär att kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken medan denne fortfarande är i livet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Vid den efterlevande makens bortgång ska det han ärvde av sin bortgångna fru tillfalla arvingarna efter henne (3 kap. 2 §). Han får inte testamentera över den egendomen, eftersom den ska tillfalla hennes arvingar efter hans död. Förenklat kan man säga att maken endast på lån erhåller egendomen efter sin fru.

Hans arvingar får alltså inte ta del av arvet efter din vän. Det de ärver utgörs istället av hans övriga egendom.

Vem som ärver vid makens frånfälle

När det inte finns några barn med i bilden ärver föräldrarna hälften var av kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket). Om någon av föräldrarna gått bort delar syskonen på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket).

Förutsatt att modern fortfarande är i livet vid makens frånfälle ska hon därmed ärva (1 kap. 1 §). I så fall ska hon alltså ärva hälften efter sin dotter, och syskonen delar lika på den andra hälften. Om modern emellertid vid den tidpunkten redan gått bort ska din väns syskon dela lika på hela kvarlåtenskapen.

Syskonbarnen ärver först om deras förälder redan gått bort, och får då den del deras förälder annars skulle fått (2 kap. 2 § andra stycket).

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1710)
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?
2022-01-18 Arvskifte när det finns särkullbarn
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?

Alla besvarade frågor (98573)