Vad händer med arv i ett äktenskap med enbart särkullbarn?

2019-11-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, min särbo och jag ska gifta oss. Vi har båda barn sedan tidigare, s k särkullbarn, inget barn tillsammans.Ärver vi då automatiskt varandra när den ena av oss går bort? Sitter den överlevande partnern i orubbat bo? Om inte - hur gör vi då det är vår önskan. Vad gäller vid en eventuell skilsmässa?Tacksam för svar.Mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken hittar vi reglerna om hur arv fördelas efter ett dödsfall. I första hand ärver den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är den avlidnes biologiska eller adopterade barn.

Makar ärver varandra före gemensamma barn

Huvudregeln är att när en make eller maka avlider så tillfaller dennes egendom den kvarlevande makan per automatik om dessa är gifta och deras efterlevande gemensamma barn får då först ärva den egendomen efter den efterlevande makan/makens bortgång (3 kap. 1 ÄB). Detta gäller dock bara för gemensamma barn.

Barn från tidigare relationer har rätt att få ut sitt arv på en gång

Särkullbarn har rätt att plocka ut sitt arv med desamma. De kan välja att avstå från sitt arv fram till att den efterlevande maken/makans bortgång, men detta är helt upp till särkullsbarnet själv att bestämma. Ett särkullbarn är ett barn som någon av er har från en tidigare relation.

Det kan vara en bra idé att upprätta ett testamente

Det ni kan göra om ni vill vara säkra på att få ärva varandra samt sitta kvar i orubbat bo efter den andres bortgång är att upprätta ett inbördes testamente där ni skriver in den andra maken/makan som arvtagare. Vill ni att era särkullbarn ska få ärva er efter den andra makens bortgång så går även det att stadga i testamentet. Dock så har era särkullbarn fortfarande rätt att plocka ut sin laglott med en gång.

Barn från tidigare relationer har trots testamente rätt att få ut sin laglott direkt

En laglott betsår av hälften av det som arvingen skulle har fått om det inte skulle funnits något testamente. Således kommer hälften av den avlidne maken/makans egendom att utgöra laglott för dennes särkullbarn som denna/dessa kommer att kunna plocka ut direkt då dennes förälder avlidit.

Vid en eventuell skilsmässa kan det vara bra att se över ett eventuellt testamente.

Vid en eventuell skilsmässa så ärver era egna barn er direkt förutsatt att det inte finns ett testamente med i bilden. Har ni då upprättat ett testamente så kan det vara en bra idé att se över det så att detta fortfarande stämmer överens med hur ni vill att eran kvarlåtenskap fördelas.

För att få hjälp att upprätta ett testamente kan ni vända er till info@lawline.se

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1449)
2020-08-10 Hur långt sträcker sig istadarätten?
2020-08-09 Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?
2020-08-09 Vilka ärver, barn eller barnbarn?
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?

Alla besvarade frågor (82723)