Vad händer ifall en 15-åring begår brottet olovlig körning?

2019-05-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Min brorson blev stoppad idag av polisen med sin fars bil. Han är 15 år. Han smet inte från polisen utan stannade artigt kvar och bad om ursäkt och sade att han burit sig dumt åt. Polisen sade att han kommer få olovlig körning. Mina frågor är : Vad innebär olovlig körning !? Hur blir det med hans framtida körkort kommer han få ta det vid 18 års ålder !? Vill poängtera att min brorson aldrig haft med polisen att göra tidigare och är ostraffad sen tidigare. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline!

Jag har förstått din fråga som att du vill veta vad brottet "olovlig körning" innebär och vilka konsekvenserna blir om man gjort sig skyldig till brottet.

Vad innebär olovlig körning?

Olovlig körning är ett brott enligt lag om straff för vissa trafikbrott. Man kan straffas för olovlig körning ifall man uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon, (3 § trafikbrottslagen). Den som är omyndig, det vill säga under 18 år, är inte berättigad att köra bil. Med andra ord innebär det att din brorson kan dömas för olovlig körning därför att han inte får köra bil utan att han fyllt 18 år och innan dess att han fått ett körkort.

Vad händer med hans framtida körkort?

Eftersom den som gjort sig skyldig till olovlig körning kan dömas för brottet, så kan en åklagare välja att väcka åtal. Men då din brorson är 15 år och ännu inte fyllt 21 finns särskilda bestämmelser som åklagaren istället har att beakta i lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).

Eftersom din brorsson endast är 15 år och har erkänt att han körde utan tillstånd, skulle han troligtvis endast ha dömts till böter. Istället för att väcka åtal och inleda en rättegång, kommer åklagaren troligare att utfärda ett strafföreläggande, (15 § LuL). Ett strafföreläggande innebär att din brorsson kommer få skriva under ett papper att han är skyldig samt att han också får betala böter.

Med hänsyn till din brorsons låga ålder, att han tidigare är ostraffad, att han tidigare inte haft med polisen att göra och att det rör sig om ett bötesbrott kan beslut fattas om åtalsunderlåtelse, (16 § LuL jämte 20 kap. 7 § rättegångsbalken). Det innebär att åtal inte väcks och något straff döms inte heller ut. Då böter är ett straff, 1 kap. 3 § brottsbalken, så hade inte din brorson behövt betala böter för brottet olovlig körning.

Men oavsett om åklagaren beslutar om strafföreläggande eller beslutar om åtalsunderlåtelse så kommer polisen för in uppgifter om brottet i ett belastningsregister, (3 § belastningsregisterlagen).

Uppgifterna kommer finnas sparade i 5 eller 3 år, (17 § belastningsregisterlagen). Att din brorsson kommer finnas med i belastningsregistret kan medföra att han anses olämplig att beviljas körkortstillstånd. Så länge spärrtiden löper, som kan vara bestämd mellan en månad till tre år, kommer han inte beviljas körkort, (3 kap. 9 § körkortslagen). Detta kan innebära att han inte får ta körkort när han fyllt 18 år, ifall spärrtiden bestäms till tre år. Efter att spärrtiden har löpt ut kommer din brorsson få ta sitt körkort.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är mer än gärna välkommen tillbaka för att ställa frågor till oss på lawline.

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82779)