Vad händer efter tips till polisen?

2017-08-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Min kompis lånade ut hennes epatraktor till en som inte har an-körkort, dom åkte från Mörsil (Jämtland) till Duved (Jämtland) och jag vet inte om jag ska gå till polisen eller inte, även fast jag har bevis så är risken att det nekas och inget kommer hända. Så jag undrar vad kommer hända om jag går till polisen och tipsar dom om det här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag hänvisa till Lag om straff för vissa trafikbrott (TB) och du hittar den här. Jag hänvisar också till rättegångsbalken (RB) och den hittar du här.

Huruvida din anmälan eller tips kommer leda till åtal i det här specifika fallet är inget jag kan direkt svara på då det är en bedömning som görs av åklagaren och flera faktorer spelar in. Det jag kan säga är att enligt 3 § TBL så kan man dömas för olovlig körning om man kör körkortspliktigt fordon utan att ha sådant behörighet. Påföljden är böter och i grova fall fängelse upp till sex månader. Om personen som kört saknat körkortsbehörighet att föra fordonet och ändå, med uppsåt, fört fordonet så är det brottsligt. Även din kompis kan eventuellt ha gjort sig skyldig till brott då det enligt samma paragraf tredje stycket är olagligt att med uppsåt eller av oaktsamhet låta annan, som saknar behörighet, köra körkortspliktigt fordon. Huruvida anmälan kan leda till åtal eller påföljd beror som du själv varit inne på hur bevisningen ser ut i det specifika fallet, det beror också bland annat på om personen är straffmyndig eller ej.

När polisen får in anmälan eller tips från allmänheten så ska de ta ställning till om det finns skäl att inleda förundersökning. Förundersökning ska inledas om det finns anledning att anta att brott har begåtts som hör under allmänt åtal (detta brott hör under allmänt åtal). Om det är uppenbart att brottet inte går att utreda behöver inte förundersökning inledas (23 kap. 1 § RB), alltså t.ex. om det är uppenbart att det inte går att få fram någon bevisning. En förundersökning kan läggas ned om fortsatt utredning är för kostsam och brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader eller om det kan antas att åtal inte kommer ske på grund av åtalsunderlåtelse eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned (23 kap. 4a § RB).

Åklagaren gör en bedömning efter den information polisen får fram i sin förundersökning, om det finns tillräckligt med bevisning som styrker att brottet har begåtts så kan åklagaren välja att väcka åtal. Andra alternativ till att väcka åtal kan vara strafföreläggande (48 kap. 2 § RB), då väcks inget åtal och därmed blir det ingen rättegång men personen tilldöms ändå att betala böter. För strafföreläggande krävs att personen erkänner och att brottet är ett s.k. bötesbrott (48 kap. 4 § RB).

Om du vill göra en polisanmälan eller lämna ett tips till polisen utan att du vill att kompisen ska kunna få reda på att det var du så går det att lämna ett anonymt tips. Jag har dock för lite information för att kunna ge ett svar på huruvida ett tips eller anmälan kommer leda till påföljd i det här fallet.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om inte så kan du skriva en ny fråga till oss eller ringa vår telefonjour, om du inte känner att det känns mer aktuellt att boka tid med en av våra verksamma jurister.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97389)