Vad händer efter att jag erkänt ett brott?

FRÅGA
Hej. Jag undrar vad jag kan bli dömd för, jag har fått en polisanmälan på mig då jag låtsas vara någon annan i syfte till att kunna få kontakt med en kille jag dejtat. Detta var för att jag ville kunna uttrycka mig och kunna få svar. Det gick lite långt att det blev dagligen sms till honom. Jag ångrar mig till fullo och inser hur dumt samt allvarligt detta är. Den personen jag låtsades vara vet om det, det är hen som gjort en polisanmälan. Nu undrar jag, efter att jag erkänt? Vad kommer att ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket brott du kan ha begått och vad som händer efter en polisanmälan samt när du erkänt gärningen.

För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken och rättegångsbalken.

Vilket brott kan du ha begått?

Det brott som kan aktualiseras i ditt fall är olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6b § brottsbalken). Brottet olovlig identitetsanvändning innebär att någon olovligen använder annans identitetsuppgifter och utger sig för att vara den personen och därigenom orsakar skada eller olägenhet.

Brottet innefattar användning av namn, personnummer, födelsedatum, e-post, bilder, alias, smeknamn med mera. Det kan alltså räcka med att du använt bilder och personens namn. Det som spelar roll är om de uppgifter som du använt räcker för att identifiera personen som du utger dig för att vara.

Det krävs att användningen av identitetsuppgifterna ska ge upphov till skada eller olägenhet för personen vars uppgifter du använt. Med skada menas ekonomisk skada och med olägenhet menas obehag eller nackdel. I detta fall verkar ditt agerande inte lett till ekonomisk skada, det lutar mer åt olägenhet. Att skapa ett konto på sociala medier har bedömts medföra utsatthet och obehag, detta betraktas vara en olägenhet.

Slutligen krävs det även uppsåt till gärningarna för att du ska kunna dömas. Med uppsåt menas att du ska ha begått gärningarna medvetet. Detta verkar du ha gjort, men att du nu ångrar dig.

Vad händer efter polisanmälan och att du erkänt gärningen?

Efter att en polisanmälan gjorts så startas en förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Under förundersökningen utreds om det är ett brott som begåtts, vem som skäligen kan misstänkas för brottet och det samlas bevis (23 kap. 2 § rättegångsbalken). När förundersökningen är klar, bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka talan i domstol. Om åklagaren tycker att det finns tillräckliga bevis, kommer denne att kalla dig till rättegång. Om det inte finns tillräckliga bevis, kommer ärendet att läggas ner (23 kap. 20 § rättegångsbalken). Vill du läsa mer om förundersökning kan du göra det här.

Det behöver dock inte bli en rättegång. Om du erkänt att du begått brottet och brottet är mindre allvarligt kan åklagaren besluta om strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång. Du som är misstänkt för brottet skriver då under ett papper, som säger att du är skyldig. Det är detta som kallas strafföreläggande. Den som skriver på ett strafföreläggande måste också oftast betala böter (48 kap. 2 § rättegångsbalken). Om åklagaren erbjuder dig strafföreläggande behöver du inte gå till en rättegång. Vill du läsa mer om strafförelägganden kan du göra det här.

Vilket straff kan du få?

Brottet olovlig identitetsanvändning kan ge böter eller fängelse i högst två år beroende på hur grovt brottet är (4 kap. 6b § brottsbalken). Det är i första hand vid stora skador eller omfattande olägenhet som straffvärdet för brottet kan bedömas motsvara fängelse.

Jag bedömer att ditt fall troligtvis kommer att stanna på böternivå om åklagaren väljer att gå vidare med ärendet utifrån den information du angett. Eftersom du angett att du skapat en profil och pratat med en person genom denna, verkar det inte vara ett omfattande brott utan lindrigare.

Jag vill betona att detta endast är min bedömning, det är sedan alltid upp till åklagaren att bedöma vilket straff som de ska yrka på. Sedan är det domstolen som beslutar ett lämpligt straff, i det fall åklagaren väljer att ta ärendet till domstol.

Om åklagaren erbjuder dig strafföreläggande brukar detta kombineras med böter. Ett strafföreläggande har samma verkan som en fällande dom och syns i ditt belastningsregister.

Slutsats

Den gärning som du begått kan falla in under brottet olovlig identitetsanvändning. Åklagaren kommer starta en förundersökning för att samla bevis. Åklagaren är den som sedan beslutar om det blir en rättegång eller inte, eller om du kommer erbjudas strafföreläggande.


Hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?