Vad händer efter att en polisanmälan upprättas?

2020-10-31 i Polis
FRÅGA
hej! Jag undrar vad som händer med en polisanmälan efter den upprättas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med en polisanmälan, steg för steg, efter att den upprättas.

Finns det tillräckliga utredningsmöjligheter?

Efter det att en polisanmälan upprättas ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna för att utreda brottet. Anser man att det finns tillräckliga utredningsmöjligheter beslutar man om att inleda en förundersökning, detta innebär att polisen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig En förundersökning inleds dock bara om det bedöms finnas möjligheter att klara upp brottet. I de fall det saknas tillräcklig bevisning eller om det är uppenbart att brottet inte går att utreda kan förundersökningen läggas ned, 23 kap. 1 § RB.

Förundersökningen ska bedrivas objektivt, och förundersökningsledaren ska ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Det framgår även att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger, 23 kap. 4 § RB.

Förundersökning inleds

Förundersökningen leds av en förundersökningsledare, det kan antingen vara en polis eller åklagare, som till sin hjälp har brottsutredare från polisen.Efter det att en förundersökning inleds ska förhör hållas med de personer som kan antas lämna upplysning som har betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Detta kan vara alltifrån misstänkta gärningsmän, den som blivit utsatt för brott, eventuella vittnen osv. Allt som har relevans för att driva utredningen framåt.

Det kan, under utredningens gång, visa sig att brott inte har begåtts eller att brottet inte kommer kunna bevisas. I sådana fall läggs förundersökningen ned. I annat fall utreds brottet tills förundersökningsledaren insamlat all bevisning och bedrivit förhör.

När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegång

Det här är en övergripande bild av vad som sker efter att en polisanmälan upprättas.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (333)
2021-04-30 Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?
2021-04-22 Är poliser skyldiga att uppge sina namn?
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

Alla besvarade frågor (92105)