FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten01/09/2018

Vad händer efter ansökan om verkställighet hos kronofogden?

Om jag har en skuld till en privatperson och denne driver in skulden via kronofogden kan personen ligga och söka verkställighet en gång i månaden bara för att skulden ska öka att så jag aldrig blir av med den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ansökan om verkställighet kräver en exekutionstitel vilket innebär att det måste finnas t.ex. en dom eller ett utslag (3 kap 1 § 1 punkten utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten kan därefter hjälpa borgenären att tvångsvis genomföra det som beslutats i domen eller utslaget. Det innebär att borgenären måste ha ett beslut för att ansöka om verkställighet.

Efter en ansökan om verkställighet underrättar kronofogden gäldenären, i detta fall dig om att skulden måste betalas inom en viss tid. Betalas inte skulden inom rätt tid letar kronofogden efter utmätningsbara tillgångar, till exempel lön och ägodelar. Saknas det tillgångar att mäta ut kvarstår skulden hos kronofogden tills skulden betalas av eller tills dess att borgenären återkallar ärendet. Eftersom en ansökan om verkställighet gäller tills skulden betalats eller borgenären återkallar det finns det ingen mening för borgenären att varje månad ansöka om verkställighet.

Skulden kan inte öka så att du aldrig blir av med den genom att borgenären ansöker om verkställighet varje månad, skulden kvarstår som den är tills dess att den blir betald. Däremot kan det bli mer att betala tillbaka genom att det löper en dröjsmålsränta men skulden ökar inte.


Hopas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?