Vad gör vi om min mamma är i Sverige på besöksvisum och inte kan resa hem på grund av covid-19?

2020-09-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Min mamma år 84år har varit i Sverige på besöks visum sedan November 2019 vi har förlängt besökstillståndet vid 3 tillfälle s i Maj har migrationsverket förlängt tillståndet pga av Covid 19 Nu har vi ansökt att förlänga en gång till till och med 30/112020 migrationsverket har skickat igår 3 frågor 1,Är Mamma kvar i Sverige ? 2, om de finns praktiska förhinder eller svårigheter att resa till för mamma att resa hem 3,Har du andra skäl till varför vill du förlänga ditt vistelse i Sverige Hur skall man göra i sådan tillstånd efter som mamma tillhör Högriskgruppen och hon har högblodtryck en sådan flyg resa kan sluta med att hon kan blir smittat med covid 19 och dö , kan verkligen Migrationsverket ge mama avslag trott de svårt att flyga till kosovo Va har ni för råd i detta för amma har högblodtryck och de finns inga möjligheter att resa till kosovo Ud avråder till att resa till kosovo vad tycker ni är bästa att skriva i ett sådant ärende Kan man söka tillfälligt uppehållstillstånd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga är din 84-åriga mamma i Sverige på besök sedan november 2019. Hennes besöksvisum har förlängts vid tre tillfällen pga covid-19. Ni har nu ansökt om att förlänga det ännu en gång, fram till den 30 november 2020. I samband med detta har Migrationsverket skickat tre frågor till din mamma; (1) om hon är kvar i Sverige, (2) om det finns praktiska förhinder eller svårigheter för henne att resa tillbaka och (3) om det finns andra skäl att förlänga vistelsen i Sverige.

Din bedömning är att din mamma befinner sig i en högriskgrupp på grund av ålder och högt blodtryck och undrar nu vad ni ska göra. Kan verkligen Migrationsverket avslå hennes ansökan och kan hon söka tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Du undrar även vad som är bäst att skriva i ett ärende som ert.

Det är möjligt att förlänga besöksvisum

Som ni själva har uppmärksammat är det möjligt att förlänga ett besöksvisum, vilket särskilt aktualiserats efter utbrottet av covid-19. Det är möjligt att ansöka om ett förlängt visum om den sammanlagda vistelsen i Schengenområdet inte blir längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Anledningen till förlängning av besöksvisum har framförallt varit på grund av de beslutade reserestriktionerna. Ett visum för besök gäller högst i 90 dagar. Om din mamma redan vistats i Schengenområdet i 90 dagar under den senaste 180-dagarsperioden är utgångspunkten att hennes visum inte kan förlängas. Då kan hon istället ansöka om uppehållstillstånd för besök (se nedan).

I din mammas fall kan jag tyvärr inte ge något närmre besked avseende hennes besöksvisum då jag saknar inblick i hennes ansökan. Det förefaller dock som att hon vistats i Sverige betydligt längre än vad som kan medges enligt besöksvisum. Om så är fallet kan Migrationsverket ge avslag på hennes ansökan.

Din mamma kan ansöka om uppehållstillstånd för besök

Om din mamma inte kan beviljas förlängt visum fler gånger finns det däremot möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd. Om hon ansöker om uppehållstillstånd innan hennes visum går ut har hon rätt att stanna kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat ett beslut. Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd för besök som gäller i 90 dagar om alla villkor för ansökan är uppfyllda. Om det fortfarande skulle råda reserestriktioner en kort tid innan din mammas uppehållstillstånd för besök slutar gälla kan hon ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för besök.

I ansökan om uppehållstillstånd för besök ska din mamma bifoga följande:

- Blanketten Uppehållstillstånd för besök, nummer 164011
- Blanketten Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, nummer 238011
- Kopior av de sidor i hennes pass som visar personuppgifter och alla inresestämplar. Passet ska vara giltigt för den tid som vistelsen i Sverige beräknas vara
- kopia på identitetshandling från den person som har bjudit in henne till Sverige
- Kontoutdrag eller något annat dokument som visar att hon har pengar för sitt uppehälle under den tid hon besöker Sverige. Om någon annan ska stå för hennes försörjning ska den personens inkomstuppgifter/tillgångar styrkas
- om hon inte kan resa hem som planerat på grund av inställda flyg eller reserestriktioner till följd av coronaviruset ska hon ange denna anledning i ansökan på blanketten. Hon behöver i dessa fall inte bifoga en kopia av en återresebiljett
- kvitto på att hon har betalat ansökningsavgift (1500 kr), till exempel utskrivet kvitto från internetbank. Sedan den 15 maj krävs det dock ingen betalning av avgift om din mamma ansöker om uppehållstillstånd för besök och har covid-19 som skäl och tänker resa hem så snart det går

Min rekommendation

Om din mamma ansöker om förlängt besöksvisum är min rekommendation att ni besvarar de frågor Migrationsverket ställt ärligt. Det innefattar att informera om att din mamma befinner sig i Sverige och vilka förhinder som finns för att hon inte ska kunna resa hem.

Jag skulle dock rekommendera att ni anlitar en jurist som går igenom ärendet, tittar på tidigare beslut och även överväger om det är mer rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Juristen kan givetvis vara behjälplig oavsett om din mamma ansöker om förlängt besökstillstånd eller uppehållstillstånd på grund av besök. Om ni vill ha hjälp av en av våra jurister från Lawline juristbyrå i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91190)