Vad gör vi när min bror lånat pengar han inte vill betala tillbaka?

2019-02-04 i Skuld
FRÅGA
Min bror har lånat mycket pengar av våran mor men vägrar betala tillbaka något. Inte ens det det kostar vår mor varje månad. Hon är och har varit för snäll för att ligga på honom. Nu är hon pensionär och har inte råda att betala lånen. Jag har påpekat detta för bror men det händer inget. Summa totalt är minst 200 000kr. Vår mor mår nu väldigt dåligt över detta och jag vill försöka hjälpa henne. Hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har full förståelse för att det är en jobbig sits ni befinner er i eftersom låneförhållandena skett inom familjen. Det minst slitsamma på familjebanden torde vara om ni kan komma överens och övertala din bror att betala. Om så inte fungerar finns det juridiska vägar att gå. Det alternativ som finns är att din mor med hjälp av Kronofogdemyndigheten ansöker om ett betalningsföreläggande.

Om din mor ansöker om ett betalningsföreläggande krävs det att hon kan bevisa att en skuld föreligger. Enklast är om hon och din bror skriftligen avtalat om lånet. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, dock betydligt svårare att bevisa. Det är den som påstår att en skuld finns som har bevisbördan för det. Om din mor ansöker om ett betalningsföreläggande kommer Kronofogden att kontakta din bror med möjlighet att betala skulden. Om din bror däremot bestrider skulden och t.ex. påstår att ingen skuld finns kommer Kronofogden att kontakta din mor och fråga om hon vill att ärendet ska gå till domstol. Vill hon det får en domstol i slutändan avgöra om han är betalningsskyldig. Skulle din bror inte besvara brevet kommer Kronofogden istället att meddela ett utslag och påbörja indrivning av skulden. Indrivning kan bland annat ske genom utmätning i hans hem eller genom löneutmätning.

Som synes är den juridiska vägen kanske en drastisk väg när det rör sig om skulder inom familjen. Om inte annat kommer det sannolikt att tära på familjebanden. Observera att det är din mor som måste ansöka om betalningsföreläggande då det är mellan henne och din bror skulden finns; du kan inte göra det.

Det bästa alternativet jag kan ge för det fall att ni inte vill gå den juridiska vägen är att ni försöker komma överens med din bror om en avbetalningsplan. För mer information om betalningsföreläggande kan ni läsa på Kronofogdens hemsida.

Lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (372)
2019-05-17 Är ena maken betalningsskyldig för den andre makens skulder efter skilsmässa?
2019-05-13 Borttappat skuldebrev
2019-05-12 Obetald skuld
2019-05-10 Vad händer med en avlidens skulder?

Alla besvarade frågor (69131)