Vad gör vi med lånet nu när vår mor gått bort?

FRÅGA
Hej!Jag och mina 4 syskon fick en fastighet i gåva av vår mor 2013. Bolånet övertogs dock inte av oss, så det har varit skrivet på henne fram tills hon gick bort i november 2020. Hur bör skulden hanteras vid bouppteckningen? Kommer den att skrivas av eller övertas av oss syskon? Vi får inga tydliga besked av långivaren, som har gett båda svar vid olika tillfällen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga fick du och dina syskon en fastighet i gåva av er mor år 2013. I samband med gåvan fanns ett lån som däremot inte övertogs av er. Lånet har alltjämt varit skrivet på er mor fram till att hon avled i november 2020. Du undrar nu hur skulden bör hanteras i bouppteckningen och om den kommer att skrivas av eller tas över av er syskon.

Skulden ska tas upp i bouppteckningen

Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I bouppteckningen ska den dödes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Av detta följer att det lån er mor hade är en skuld som ska tas med i bouppteckningen.

Skulder är personliga och ärvs inte

Den avlidnes skulder är personliga. När någon avlider skapas ett dödsbo som är en juridisk person. I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar och skulder. Eftersom man inte ärver skulder innebär det att ett dödsbo går i konkurs om skulderna är större än tillgångarna. I praktiken innebär det att vissa skulder "avskrivs". Är lånet som er mor stod på ett lån utan säkerhet är det en skuld som eventuellt avskrivs (utifrån hur stora tillgångar som finns i dödsboet).

Det kan finnas inteckningar i fastigheten

Det framgår däremot inte av er fråga om lånet är ett lån med eller utan säkerhet. Om lånet är bundet till fastigheten genom inteckningar i den är fastigheten en säkerhet för lånet. Så kan det eventuellt vara i ert fall; om så är fallet innebär det att banken har rätt att kräva att fastigheten säljs för att få täckning för lånet. Inteckning i fastighet är ett vanligt sätt att låna pengar och ofta till fördelaktiga villkor, just för att det finns en säkerhet för banken. Genom en inteckning i fastigheten har banken förtur före andra borgenärer.

Är lånet bundet till fastigheten genom inteckning innebär det att ni blir tvungna att lösa lånet för att behålla fastigheten. I annat fall kan banken i förlängningen kräva tvångsförsäljning av densamma.

Sammanfattningsvis är det beroende av om lånet är bundet till fastigheten eller ej avgörande för om ni blir tvungna att lösa det. I ert fall har jag ingen närmre insikt än det ni har skrivit. Jag vet dock att kreditgivare som har säkerhet till ett lån brukar vara snabba med att begära betalt när någon avlider. Vi kan prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig för den beställa telefonuppföljningen, men i förlängningen kan det eventuellt vara en god idé att ni låter en jurist gå igenom ärendet för det fall att det finns frågetecken. Detta kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga med.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på onsdag, den 27 januari, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan, så bokar vi in en annan tid som passar bättre. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97717)