FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis06/07/2020

Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?

Hej. Jag blev misshandlad i helgen när jag var ute. Men polisen brydde sig inte om det. Misstänker att dom kände varandra. Men min fråga är om jag kan stämma han som slog mig utan att polisen gjort en ordentlig anmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ibland kan det vara så att poliser skriver rapporter och upprättar anmälan fastän det inte tydligt framgår (vilket i sig inte är okej såklart. Är man målsägande som vill upprätta en anmälan har man rätt att göra det!)

Men vi förutsätter att det inte är ett misstag eller att personen har slarvat med att meddela dig att hen tänker upprätta en anmälan om brottet du utsatts för utan inte gjort det den enligt lag är skyldig att göra, oavsett anledning.

Poliser har en rapporteringsskyldighet som framgår av polislagen (PL) 9 § som säger att en polis ska rapportera brott som faller under allmänt åtal till förman när hen får kännedom om brottet. Polisens uppgifter är även enligt PL 2 § 3 p. att utreda och beivra brott. Har polisen åsidosatt dessa skyldigheter kan hen göra sig skyldig till tjänstefel som finns beskrivet i brottsbalken 20 kap. 1 §. Det är därför väldigt viktigt att du gör ytterligare en anmälan, antingen på polisstationen eller via nätet eller 114 14. Det är viktigt att du anger plats och tid och beskriver det du upplevt och beskriver det utifrån att du faktiskt rapporterat ett brott som en polis tagit emot men inte upprättat en anmälan om att du utsatts för brott, då är det upp till polismyndigheten att utreda vad som hänt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?