Vad gör man om ett ex inte hämtar sina saker?

Hej!

Vi har precis fått ett bodelningsbeslut från vår bodelningsförrättare. Min ex-fru kommer inte och hämtar de tillhörigheter som hon tilldelats.

Hur länge måste jag vänta innan jag gör mig av med hennes saker? När kan jag kasta eller sälja det hon tilldelats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här är inte en alldeles ovanlig situation men tyvärr leder den ofta till mycket frustration hos de som berörs. I mitt svar kommer jag gå in på regler i brottsbalken (BrB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Konsekvenser om man flyttar på sakerna

Eftersom sakerna som din ex-fru inte hämtar fortfarande tillhör henne har du inte rätt att göra vad du vill med sakerna. Om du utan hennes godkännande flyttar på eller gör dig av med hennes saker på annat sätt kan du göra dig skyldig till en brottslig gärning. Det skulle förmodligen röra sig om egenmäktigt förfarande (BrB 10 kap. 4 §) eller egenmäktigt förfarande (BrB 8 kap. 8 §). Anledningen till att det kan utgöra brott är att du skulle rubba din ex-frus besittning av sakerna utan att hon godkänner det.

Det kan också vara så att din ex-fru, genom att lämna kvar sakerna i ditt hem, själv begår brottet egenmäktigt förfarande, eftersom hon hindrar dig från att utnyttja din bostad på sättet som du har rätt till.

Ansökan om handräckning hos KFM

En möjlig lösning kan vara att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Handräckning kan till exempel beviljas när man behöver hjälp att överlämna eller ta bort lös egendom som någon lämnar kvar i en bostad som de inte längre bor i (1 kap. 3 §). Hur lång tid man ska eller bör vänta efter bodelningen i den här situationen regleras däremot inte uttryckligen.

Ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten och ska vara skriftlig. I ansökan ska man ange vad man yrkar – alltså vad man vill att KFM ska göra – samt grunden till yrkandet (1 kap. 9-10 §§). När man ansöker om handräckning behöver man betala en avgift. I ansökan kan man även yrka på att den andra personen ska ersätta kostnaderna som man får till följd av ansökan (1 kap. 17 §). Ansökan ska undertecknas och originalet samt en kopia ska sedan lämnas in till KFM (1 kap. 19 §).

Mer information och hjälp att ansöka

KFM:s hemsida finns det ytterligare information om handräckning och det går också att kontakta dem för att fråga om de tror att förutsättningen för att få handräckning beviljad är uppfyllda. Det kan till exempel vara mer sannolikt att få ansökan beviljad om det har gått en tid från bodelningen. På deras hemsida finns också ett formulär för ansökan och instruktioner för hur den ska fyllas i. Skulle du välja att ansöka om handräckning hos KFM är det dock bra om du först försöker förmå din ex-fru att hämta sina saker genom exempelvis en tydlig, skriftlig uppmaning.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du hittar en bra lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”