Vad gör man om en kriminell organisation pressar en på pengar?

En jag känner misstänker att hennes man betalar (bötfällning) från en brottslig organisation. Min vän är rädd eftersom hon tror det är brottsligt att betala till en brottslig organisation. Samt att hennes man sätter hela familjen i fara

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet 

Om hennes man tvingas betala och om han inte gör det får konsekvenser, kan brottet rån föreligga. Enligt lagbestämmelsen gör sig den som stjäl något genom våld, eller hot mot någon som framstår som trängande fara, skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). Är det så att personerna har hotat honom, så att det har framstått som direkt och trängande fara, har de gjort sig skyldiga till rån. Straffskalan för rån är lägst ett och högst sex år. För grovt rån ingår fängelse i lägst fem och högst tio år.

Om dem däremot genom hot tvingar honom att göra något, utan att det skulle röra sig om rån, kan brottet olaga tvång föreligga. Olaga tvång uppstår när någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra eller inte göra något (4 kap. 4 § brottsbalken). Straffsatsen för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år. Om hoten har varit särskilt allvarliga, kan grovt olaga tvång föreligga, där straffskalan går från lägst nio månader och högst sex år.

Om det olaga tvånget innebär skada för brottsoffret och vinning för gärningsmännen, kan brottet utpressning föreligga (9 kap. 4 § brottsbalken). I straffskalan för fängelse ingår fängelse i högst två år. Är brottet ringa, ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, ingår fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.

Det innebär förenklat för att det ska ses som ett brott krävs det att gärningsmannen tvingar din man till något som innebär en vinst för denne och en förlust för hennes man.

Av situationen du beskrivit verkar det som att det rör sig om utpressning eftersom hennes man tvingas betala pengar, till en kriminell organisation, vilket är till deras vinning och hennes mans förlust. Detta är alltså olagligt. 

Min rekommendation

Ni behöver polisanmäla detta för att kunna få hjälp. Vidare vill jag även tillägga att utifrån din beskrivning är min uppfattning att det till och med kan föreligga andra brott i samband med denna utpressning. För att kunna avgöra detta behöver en utredning göras, därför är det viktigt att ni polisanmäler detta omgående. 

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 

Vänliga hälsningar, 

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo