FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll18/05/2019

Vad gör man om en förälder vägrar betala underhållsbidrag?

Hej!

Min dotters far, som bor i Italien, har betalat underhållsbidrag i nästan 18 år nu. Han påstår nu att han inte behöver fortsätta betala eftersom att min dotter fyller 18 i Juli, så han betala det sista i April. Men jag har för mig att man skall betala tills barnet har gått klart gymnasiet, vilket då blir nästa år i denna situation. Vad gör man om han vägrar att fortsätta betala underhållsbidrag?

Tack i förhand!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör reglerna om underhållsbidrag vilket huvudsakligen finns att hitta i föräldrabalken (FB). Din fråga aktualiserar även socialförsäkringsbalkens regler om underhållsstöd.

När upphör underhållsskyldigheten?

Enligt 7 kap. 1 § st. 2 föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten som huvudregel när barnet fyller arton år. Undantag från denna huvudregel är om barnet går i skolan även efter att artonårsdagen. Till skolgång räknas grundutbildningar som exempelvis gymnasieskolan. Detta innebär att du har helt rätt, så länge din dotter går i gymnasiet har hon rätt att få underhållsbidrag från sin far. Detta gäller dock längst till den dag som barnet fyller tjugoett år.

Vad kan du göra nu?

Om en underhållsskyldig vägrar att betala underhållsbidrag, finns möjligheten att ansöka om att få underhållsstöd. Det kan du göra här. Underhållsstödet för ett barn som har fyllt femton år uppgår till 1 723 kr (se 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken). För att ett barn som har fyllt arton år ska få underhållsstöd, krävs att barnet bedriver studier som bland annat ger rätt till studiehjälp. Det antar jag att din dotter gör. Barnet får dessutom inte ha ingått äktenskap, för att underhållsstödet ska kunna utgå (18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).

Det finns dock möjligheter att kräva att din dotters far betalar underhållsbidraget. Om din dotters far absolut vägrar att betala kan du inleda en domstolsprocess. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig mer detaljerat. Det kan du göra här.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare